Ma 2017.Jul.25., Kristóf, Jakab napja van.   
Home Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 2427 Baracs Táncsics utca 27.

telefon; fax: 06-25-521-010; 06-25-521-011

e-mail címe: phbaracs@vnet.hu

honlapja: www.baracs.hu

ügyfélszolgálatának elérhetőségei:    személyesen 2427 Baracs Táncsics utca 27.

Telefon; fax: 06-25-521-010; 06-25-521-011

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

szervezeti-felepites

Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal állománytáblája:

Munkakör megnevezése

Engedélyezett létszám

Közszolgálati tisztviselők

Vezetők

Jegyző (munkavégzés helye Baracs)

1 fő

Aljegyző (munkavégzés helye Kisapostag)

1 fő

Beosztott közszolgálati tisztviselők

Baracs Székhely

Igazgatási ügyintéző (szociális igazgatási feladatok, birtokvédelem, adóigazgatás, végrehajtás)

5 fő

Gazdálkodási, pénzügyi ügyintéző

2 fő

Ügykezelő(jegyzőkönyvvezetés, iratkezelés, irattározás, fénymásolás, postázás)

1 fő

Kisapostag Kirendeltség

igazgatási ügyintéző(szociális igazgatás, adóigazgatás, birtokvédelem, végrehajtás)

1 fő

Gazdálkodási, pénzügyi ügyintéző

2 fő

Beosztott közszolgálati tisztviselők összesen:

13 fő

Közszolgálati tisztviselők mindösszesen:

13 fő

HIVATAL ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN:

13 FŐ

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egységes szerv vezetőinek neve, beosztása, elérhetőségei

Jegyző: dr. Horváth Zsolt jegyző

Tel: 06-25-521-010, fax: 06-25-521-011

E-mail: horvathzs@baracs.hu

Aljegyző: dr. Hegedűs Ágnes aljegyző

Tel: 06-25-506-580

Fax: 06-25-506-580

E-mail: hegedusagnes@baracs.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége, az ügyfélfogadási rend

Ügyfélszolgálati feladatok ellátása: Radványi Csilla

Tel: 06-25-521-010, fax: 06-25-521-011

E-mail: radvanyics@baracs.hu

ügyfélfogadási idő:

Hétfő:     8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 óráig
Kedd:      nincs
Szerda:    8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 óráig
csütörtök,péntek:   8.00 – 12.00 óráig

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal esetében ez nem releváns, nem működik testületi szerv a Hivatalban.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nincsen ilyen szerv.

7. A közfeladatott ellátó szerv többségi tulajdonban álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet adatai

Nincsen a tulajdonában gazdálkodó szervezet.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetőségei

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal nem alapított közalapítványt.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése

Nem alapítottunk költségvetési szervet.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adati

Fejér Megyei Kormányhivatal
8000 Székesfehérvár
Szent István tér 9.

Honlap: kormanyhivatal.hu/hu/fejer
Régi honlap: fejerkozig.hu
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Pf. 242.
E-mail: hivatal@fejer.gov.hu
Telefon: (22) 526-900
Telefax: (22) 526-905
Ügyfélfogadási idő: H-Cs: 8-11.30, 13-15.30, P: 8-11.30

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 1. Alaptevékenység, alapvető jogszabályok, szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
  Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
  SzMSZ
  Alaptevékenység
  Társulati megállapodás
 2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
  1. Baracsi Szó havilap megjelentetése
  2. Testvértelepülési kapcsolatok ápolása
  3. Civil szervezetek támogatása
 3. Hatósági ügyek intézése
  Jegyző:
  dr.Horváth Zsolt telefon: 06-25-521-010 e-mail:horvathzs@baracs.hu
  aljegyző:
  dr.Hegedűs Ágnes telefon:06-25-506-580 e-mail:hegedusagnes@baracs.hu
  Jegyzőkönyv, iktatás:
  Demcsák Dalma Telefon: 06-25-521-010 e-mail:demcsakd@baracs.hu
  Ügyfélszolgálat:
  Radványi Csilla telefon: 06-25-521-010 e-mail:radvanyics@baracs.hu
  Szikszainé Túróczi Bernadett telefon: 06-25-506-580 e-mail: turoczib@baracs.hu
  Adóigazgatás, végrehajtás:
  Pasker Istvánné telefon: 06-25-521-010 email:paskerne@baracs.hu
  Pivarnyik Anita telefon: 06-25-506-580 pivarnyika@baracs.hu
  gazdálkodás, pénzügy:
  Horváth Árpádné telefon: 06-25-521-010 e-mail: horvathne@baracs.hu (gazdasági felelős)
  Petrovics Valéria telefon: 06-25-521-010 e-mail: petrovicsv@baracs.hu
  Jurcsákné Garbacz Erzsébet telefon: 06-25-521-010 e-mail: garbacze@baracs.hu
  Joós-Vámos Zsanett telefon: 06-25-521-010
  Hatósági ügyintézők:
  Zsákovics Katalin telefon: 06-25-521-010 e-mail: zsakovicsk@baracs.hu
  Hegedüs Adrienn telefon: 06-25-521-010 e-mail: hegedusa@baracs.hu
  Süvegesné Kovács Erika telefon: 06-25-521-010 e-mail: suvegesne@baracs.hu
 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
 5. Adatbázisok, nyilvántartások
 6. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés, véleményezés, rendelet tervezetek, ülések, döntéshozatal, határozatok
  – A képviselő-testületi ülések és a bizottsági ülések előkészítése a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek munkaköri kötelezettsége. Az előkészítést a dr.Horváth Zsolt jegyző és az dr.Hegedűs Ágnes aljegyző, továbbá Demcsák Dalma és Szikszainé Túróczi Bernadett végzi. Az ülésekről a helyben szokásos módon és az interneten Hirdetmény útján tájékoztatjuk a lakosságot.
  – A napirendi pontokkal érintettek külön meghívót kapnak az ülésekre.
  – A lakosság szélesebb körben településrészenként megtartott közmeghallgatáson is értesülhetnek a falu életéről, véleményüket ott is elmondhatják, melyet az SZMSZ szerint a képviselő-testületnek kötelező tárgyalni 3 hónapon belül.
  – A tárgyban szereplő szabályokat pontosabban és részletesebben a II.1. pontban linkelt SZMSZ tartalmazza.
 7. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
 8. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
  – 2.1kulsoszervekellenorzesenyilv.pdf
  – 1.3belsoellenorzesiterv2014.pdf
  – 1.3belsoellenorzesijelentes2014.pdf
  – 1.3belsoellenorzesiterv2015.pdf
  – 1.3belsoellenorzesijelentes2015.pdf
  – 1.3belsoellenorzesiterv2016.pdf
 9. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
 10. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 11. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
 12. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 13. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
 14. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 1. Éves költségvetés, számviteli törvény szerinti beszámoló; a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók
  1. Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
  – Éves költségvetési beszámoló
  Elemi költségvetés
  2. Családokért Önkormányzati Társulás
  – Éves költségvetési beszámoló
     – Elemi költségvetés
  3. Baracsi Négy Vándor Óvoda
  Elemi költségvetés
  4. Baracs Község Önkormányzata
  Elemi költségvetés
 2. A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, juttatások
 3. Támogatások
  Támogatási szerződések:
  Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület
  Baracsi Magyar-Francia Baráti Kör
  – Mezőföld Kulturális, Sport és Szabadidős Egyesület
  – Baracsi Nagycsaládosok Egyesülete
  Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület
  – Baracs Faluvédő Polgárőr Egyesület
  Baracsi Sportegyesület
  – Baracsi Társas Kör Egyesület
  – Baracs Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület
  Önkormányzati segély és első lakáshoz jutók:
  – 1.4B-5136-2016elsolak.pdf
  – 1.4B-3467-2016elsolak.pdf
  – 1.4B-6035-2016elsolak.pdf
  – 1.4B-5179-2016elsolak.pdf
  – 1.4B-1022-2014onktam.pdf
  – 1.4B-832-2014onktam.pdf
  – 1.4B-1263-2014onktam.pdf
  – 1.4B-50-2015elsolak.pdf
  – 1.4-2615-2014elsolak.pdf
  – 1.4-2766-2014elsolak.pdf
  – 1.4B-2073-2015elsolak.pdf
  – 1.4B-3370-2016elsolak.pdf
  – 1.4-1628-2014elsolak.pdf
  – 1.4B-2464-2015elsolak.pdf
  – 1.4B-796-2015elsolak.pdf
  – 1.4-169-2014elsolak.pdf
  – 1.4-1279-2014elsolak.pdf
  – 1.4-170-2014elsolak.pdf
 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű– árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések
 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
  – 1.5ivovizszerzodes.pdf
  – 1.5faluhazszerzodes.pdf
  – 1.5kerekparutszerzodes.pdf
  – kivitelezesiszerzodes1.pdf
  kivitelezesiszerzodes2.pdf
 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
  2015. évben:
  1. tárgy: Hőszigetelési munkák és napelem rendszer kivitelezése Baracs község önkormányzati intézményeiben, KEOP-2014-4.10.0/F
  Rövid leírása:
  a.) 2427 Baracs Szabadság tér 6. Általános Iskolában 20,25 KW napelem rendszer kiépítése, 1257,88 m2 homlokzati szigetelés, 1216,03 m2 födém szigetelés, 365,25 m2 magas tető szigetelése kőzetgyapottal, teljes körű nyílászáró csere, fűtésrendszer korszerűsítés 2db kondenzációs fali kazán, thermo szelepek beépítésével
  b.) 2427 Baracs Széchenyi utca 102. Óvoda: 7,0 KW napelem rendszer kiépítése, 462,56 m2 homlokzati szigetelés, 439,97 m2 födém szigetelés, homlokzati nyílászáró csere, fűtésrendszer korszerűsítés 1db kondenzációs fali kazán, thermo szelepek beépítésével
  c.) 2427 Baracs Táncsics utca 27. Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal: 8,0 KW napelem rendszer kiépítése, 340,61 m2 homlokzati szigetelés, 148,73 m2 födém szigetelés, 129,9 m2 magas tető szigetelése kőzetgyapottal homlokzati nyílászáró csere, fűtésrendszer korszerűsítés 1 db kondenzációs fali kazán, thermo szelepek beépítésével.A munka kivitelezői szerződése
 8. Közbeszerzési információk
  – Közbeszerzési szabályzat – 2013
  Közbeszerzési terv 2015
  Közbeszerzési terv 2016