Home Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK
RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT – 1_2021 Kozerdeku_adatok_megismerese.doc

_____________________________________

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 2427 Baracs Táncsics utca 27.

telefon; fax: 06-25-521-010; 06-25-521-011

e-mail címe: phbaracs@baracs.hu

honlapja: www.baracs.hu

ügyfélszolgálatának elérhetőségei:    személyesen 2427 Baracs Táncsics utca 27.

Telefon; fax: 06-25-521-010; 06-25-521-011

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal állománytáblája:

Munkakör megnevezése

Engedélyezett létszám

Közszolgálati
tisztviselők

Vezetők

Jegyző
(munkavégzés helye Baracs)

1 fő

Beosztott
közszolgálati tisztviselők

Igazgatási
ügyintéző (szociális igazgatási feladatok, birtokvédelem, adóigazgatás,
végrehajtás)

5 fő

Gazdálkodási,
pénzügyi ügyintéző

2 fő

Beosztott
közszolgálati tisztviselők összesen:

8 fő

Közszolgálati
tisztviselők mindösszesen:

8 fő

HIVATAL
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN:

9 FŐ

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egységes szerv vezetőinek neve, beosztása, elérhetőségei

Jegyző: dr. Horváth Zsolt jegyző

Az Infotv. 1, melléklet II.13. pontja szerinti illetékes szervezeti egység neve: Baracsi Polgármesteri Hivatal, információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Horváth Zsolt jegyző

Tel: 06-25-521-010, fax: 06-25-521-011

E-mail: horvathzs@baracs.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége, az ügyfélfogadási rend

Ügyfélszolgálati feladatok ellátása: Radványi Csilla

Tel: 06-25-521-010, fax: 06-25-521-011

E-mail: radvanyics@baracs.hu

ügyfélfogadási idő:

Hétfő:     8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 óráig
Kedd:      nincs
Szerda:    8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 óráig
csütörtök,péntek:   8.00 – 12.00 óráig

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Baracsi Polgármesteri Hivatal esetében ez nem releváns, nem működik testületi szerv a Hivatalban.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A Baracsi Polgármesteri Hivatal esetében ez nem releváns,

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonban álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet, az önkormányzat nyilvános kiadványa

 • Nyilvános Kiadvány: Baracsi Szó
  Témája: Baracs község életével foglalkozó havilap
  Hozzáférés módja: Az önkormányzat saját költségén nyomtatja és szállítja ki a postaládával rendelkező ingatlanokra
  A kiadvány ingyenes

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetőségei

A Baracsi Polgármesteri Hivatal nem alapított közalapítványt.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adati

Fejér Megyei Kormányhivatal
8000 Székesfehérvár
Szent István tér 9.

Honlap: kormanyhivatal.hu/hu/fejer
Régi honlap: fejerkozig.hu
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Pf. 242.
E-mail: hivatal@fejer.gov.hu
Telefon: (22) 526-900
Telefax: (22) 526-905
Ügyfélfogadási idő: H-Cs: 8-11.30, 13-15.30, P: 8-11.30

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 1. Alaptevékenység, alapvető jogszabályok, szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
  Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
  SzMSZ
  Alaptevékenység
  Társulati megállapodás
 2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
  1. Baracsi Szó havilap megjelentetése
  2. Testvértelepülési kapcsolatok ápolása
  3. Civil szervezetek támogatása
 3. Hatósági ügyek intézése
  Jegyző:
  dr.Horváth Zsolt telefon: 06-25-521-010 e-mail:horvathzs@baracs.hu
  Jegyzőkönyv, iktatás:
  Demcsák Dalma Telefon: 06-25-521-010 e-mail:demcsakd@baracs.hu
  Ügyfélszolgálat:
  Radványi Csilla telefon: 06-25-521-010 e-mail:radvanyics@baracs.hu
  Adóigazgatás, végrehajtás:
  Pasker Istvánné telefon: 06-25-521-010 email:paskerne@baracs.hu
  gazdálkodás, pénzügy:
  Bárdos Csilla telefon: 06-25-504891 email: bcsilla@baracs.hu (gazdasági felelős)
  Jurcsákné Garbacz Erzsébet telefon: 06-25-521-010 e-mail: garbacze@baracs.hu
  Hatósági ügyintézők:
  Zsákovics Katalin telefon: 06-25-521-010 e-mail: zsakovicsk@baracs.hu
  Süvegesné Kovács Erika telefon: 06-25-521-010 e-mail: suvegesne@baracs.huÜgyfajtánként hatósági ügyek alapvető eljárási szabályai:
  Adók módjára behajtandó köztartozások
  Követeléskezelési eljárás
  Elidegenítési tilalom törlése
  Bejelentés-köteles ipari tevékenység
  Növényvédelmi hatósági eljárás
  Talajterhelés
  Zenés, táncos rendezvények engedélyezése
 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
  Nincs az önkormányzat által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatás.
 5. Adatbázisok, nyilvántartások
  EB ÖSSZEÍRÓ LAP – Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.  törvény 42/B.§ alapján.
 6. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés, véleményezés, jegyzőkönyvekrendelet tervezetek, ülések, döntéshozatal, határozatokjogszabálytervezetek
  – A képviselő-testületi ülések és a bizottsági ülések előkészítése a Baracsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munkaköri kötelezettsége. Az előkészítést a dr.Horváth Zsolt jegyző, továbbá Szanyi Klaudia végzi. Az ülésekről a helyben szokásos módon és az interneten Hirdetmény útján tájékoztatjuk a lakosságot.
  – A napirendi pontokkal érintettek külön meghívót kapnak az ülésekre.
  – A lakosság szélesebb körben településrészenként megtartott közmeghallgatáson is értesülhetnek a falu életéről, véleményüket ott is elmondhatják, melyet az SZMSZ szerint a képviselő-testületnek kötelező tárgyalni 3 hónapon belül.
  – A tárgyban szereplő szabályokat pontosabban és részletesebben a II.1. pontban linkelt SZMSZ tartalmazza
 7. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
 8. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
  – 2.1kulsoszervekellenorzesenyilv.pdf
  – 1.3belsoellenorzesiterv2014.pdf
  – 1.3belsoellenorzesijelentes2014.pdf
  – 1.3belsoellenorzesiterv2015.pdf
  – 1.3belsoellenorzesijelentes2015.pdf
  – 1.3belsoellenorzesiterv2016.pdf
 9. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
 10. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
   – Baracs Község Önkormányzata jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtést nem végez.
 11. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
  – Baracs Község Önkormányzata tekintetében nem releváns.
 12. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
  – Baracs Község Önkormányzata tekintetében nem releváns.
 13. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
 14. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 1. Éves költségvetés, számviteli törvény szerinti beszámoló; a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók
  1. Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
  – Éves költségvetési beszámoló
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  – Elemi költségvetés
  2013
  2014
  2015
  2016
  – 2017
  2. Családokért Önkormányzati Társulás
  – Éves költségvetési beszámoló
  2015
  2016
  – Elemi költségvetés
  2015
  2016
  2017
  3. Baracsi Négy Vándor Óvoda
  – Éves költségvetési beszámoló
  2012
  2014
  2015
  2016
  – Elemi költségvetés
  2013
  2014
    – 2015
  2016
  2017
  4. Baracs Község Önkormányzata
  – Éves beszámoló
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  – Elemi költségvetés
     – 2013
  2014
  2015
  – 2016
  2017
 2. A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, juttatások
 3. Támogatások
  Támogatási szerződések:
  Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület
  Baracsi Magyar-Francia Baráti Kör
  – Mezőföld Kulturális, Sport és Szabadidős Egyesület
  – Baracsi Nagycsaládosok Egyesülete
  Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület
  – Baracs Faluvédő Polgárőr Egyesület
  Baracsi Sportegyesület
  – Baracsi Társas Kör Egyesület
  – Baracs Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület
  Önkormányzati segély és első lakáshoz jutók:
  – 1.4B-5136-2016elsolak.pdf
  – 1.4B-3467-2016elsolak.pdf
  – 1.4B-6035-2016elsolak.pdf
  – 1.4B-5179-2016elsolak.pdf
  – 1.4B-1022-2014onktam.pdf
  – 1.4B-832-2014onktam.pdf
  – 1.4B-1263-2014onktam.pdf
  – 1.4B-50-2015elsolak.pdf
  – 1.4-2615-2014elsolak.pdf
  – 1.4-2766-2014elsolak.pdf
  – 1.4B-2073-2015elsolak.pdf
  – 1.4B-3370-2016elsolak.pdf
  – 1.4-1628-2014elsolak.pdf
  – 1.4B-2464-2015elsolak.pdf
  – 1.4B-796-2015elsolak.pdf
  – 1.4-169-2014elsolak.pdf
  – 1.4-1279-2014elsolak.pdf
  – 1.4-170-2014elsolak.pdf
 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések
 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
  – 1.5ivovizszerzodes.pdf
  – 1.5faluhazszerzodes.pdf
  – 1.5kerekparutszerzodes.pdf
  – kivitelezesiszerzodes1.pdf
  kivitelezesiszerzodes2.pdf
 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
  2015. évben:
  1. tárgy: Hőszigetelési munkák és napelem rendszer kivitelezése Baracs község önkormányzati intézményeiben, KEOP-2014-4.10.0/F
  Rövid leírása:
  a.) 2427 Baracs Szabadság tér 6. Általános Iskolában 20,25 KW napelem rendszer kiépítése, 1257,88 m2 homlokzati szigetelés, 1216,03 m2 födém szigetelés, 365,25 m2 magas tető szigetelése kőzetgyapottal, teljes körű nyílászáró csere, fűtésrendszer korszerűsítés 2db kondenzációs fali kazán, thermo szelepek beépítésével
  b.) 2427 Baracs Széchenyi utca 102. Óvoda: 7,0 KW napelem rendszer kiépítése, 462,56 m2 homlokzati szigetelés, 439,97 m2 födém szigetelés, homlokzati nyílászáró csere, fűtésrendszer korszerűsítés 1db kondenzációs fali kazán, thermo szelepek beépítésével
  c.) 2427 Baracs Táncsics utca 27. Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal: 8,0 KW napelem rendszer kiépítése, 340,61 m2 homlokzati szigetelés, 148,73 m2 födém szigetelés, 129,9 m2 magas tető szigetelése kőzetgyapottal homlokzati nyílászáró csere, fűtésrendszer korszerűsítés 1 db kondenzációs fali kazán, thermo szelepek beépítésével. A munka kivitelezői szerződése
 8. Közbeszerzési információk
  – Közbeszerzési szabályzat – 2013
  Közbeszerzési terv 2015
  Közbeszerzési terv 2016
  Közbeszerzési szabályzat 2017
 9. 5 millió forintot meghaladó szerződések
  – Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal tetőfelújítása, irattár kialakítása, fűtés felújítása
  – Baracs Község Önkormányzat fenntartásában lévő Tájház épületének tetőszerkezet felújítása, bádogos szerkezet cseréje, kémények javítása, újraépítése, padlásfödém hőszigetelése
  – Baracs kerékpáros útjainak fejlesztése   –   szerződés módosítása
  – Baracs, Ady Endre utca területén ivóvízhálózat rekonstrukció I. ütem   –   kiviteli szerződés
  Övárok létesítése
  – Baracs, Wesselényi utca felújítása
  – Baracs, Faluház épületének építészeti és energetikai felújítása és Ravatalozó felújítása és vizesblokk kialakítása
  – Óvoda építése vállalkozási szerződés keretében
  Baracs község belterületi vízrendezése a Széchenyi utcában vállalkozási szerződés keretében
  Baracs repüpőtér – bérleti szerződés
  – Bölcsőde és Védőnői tanácsadó építése Baracson – kiviteli szerződés, átláthatósági nyilatkozat, biztosítási kötvény

További szerződések: