Home EFOP-1.2.11-16-2017-00007

EFOP-1.2.11-16-2017-00007

Baracs Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból 58,26 millió forint támogatásban részesült az „Esély Itthon – Otthon Baracson” című projekt megvalósítására. A projekt célja a Baracson élő 18-35 éves korosztály helyben történő boldogulásának a segítése, képzési, szabadidős és munkalehetőségeinek a bővítése, foglalkoztathatóságuk javítása, valamint egy helyben létrejövő közösségi hálózat, melyhez a fiatalok személyesen kapcsolódni tudnak.

Az projekt keretében az önkormányzat a 18 és 35 év közötti fiatal számára helyben maradást ösztönző támogatást nyújt. A támogatott fiatalok bevonásával a pályázat során személyes tanácsadások, szakmai rendezvények és tudásátadó képzések kerültek megvalósításra. A pályázatba azon 18-35 éves fiatalok kerülnek bevonásra, akik lakóhelyként Baracs községet választják, beleértve a településről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat is. További lényeges kritérium az ösztönző programba való bekerüléshez, hogy a fiatalok Baracson közösségi célú önkéntes tevékenységet végezzenek és részt vegyenek a pályázat keretében tartandó tudásátadókon személyesen. A fiatalok a hasznos és értékes ismereteken túl részesei lehetnek egy közösségnek, kapcsolódhatnak a hasonló helyzetű, valamint korú társaikhoz, mely kapcsolatépítő és közösség formáló.

A projekt zárásának várható időpontja: 2021. február 28.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Projekt száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00007
Támogatás összege: 58 262 910 Ft
A projekt támogatásának mértéke 100%-os intenzitású.

További információ:
Baracs Község Önkormányzata
25/521 -010