Home KDOP-4.1.1/E-11-2012-0005

KDOP-4.1.1/E-11-2012-0005

BARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

LEZÁRULT BARACS KÖZSÉG
BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE A SZÉCHENYI UTCÁBAN

Baracs község önkormányzata pályázati támogatást nyert arra, hogy megoldja a település központjában a csapadékvizek elvezetését, ezzel több évtizedes problémát orvosoljon. A ?Baracs község belterületi vízrendezése a Széchenyiutcában című, KDOP-4.1.1/E-11-2012-0005 számú projekt lezárult. A csapadékvíz-elvezető hálózattal együtt, önkormányzati beruházásban elkészült a Széchenyi utcai ivóvíz gerincvezeték cseréje, az úttest aszfaltozása teljes szélességben, valamint további pályázati forrásból kerékpáros sávotis kialakítottak.

Baracs Község Önkormányzata összesen 149.885.747 forint összegű támogatást nyert a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0005 számú pályázatával a Széchenyi utca vízrendezésére 2012-ben.

A beruházás összköltsége 166.539.719 forint. A település elöljárói komplexen szerették volna kezelni az utca problémáit, éppen ezért a lakók által több évtizede kifogásolt úttest felújításával, aszfaltozásával, a szennyvíz-elvezető rendszer kivitelezési munkálatainak befejezésével, a kerékpárút építésével (amelyre szintén támogatást nyert a település) kötötték össze a belvízberuházást. Az útépítések előtt az önkormányzat saját forrásból kicseréltette az utcában az elöregedett ivóvíz gerincvezetéket is, hogy később egy esetleges csőtörés miatt ne kelljen felbontani a mostanra elkészült út- és kerékpárút burkolatot, illetve megbontani a csapadékvíz-elvezető árkokat.

A KDOP-s támogatás mértéke 90 százalékos volt. Az önkormányzat egy másik pályázatának köszönhetően visszakapta a 10 százalékos önrészt is, így elmondható, hogy a vízrendezés 100 százalékban támogatott beruházásként valósult meg Baracson.

A beruházás során 5.144 méter hosszban épült meg a csapadékvíz-elvezető rendszer a Széchenyi utcában. Az elkészült mű 156 hektár területről vezeti el a vizet és 87 veszélyben lévő ingatlant mentesít. A projekt összesen 221 ingatlant érint.

A beruházás kezdésének pillanatában, 2012-ben 657-en laktak ezeken az ingatlanokon, ami bizonyítja, hogy nagyon sokan örülhetnek annak, hogy lakóházuktól, kertjükből kiépített árokrendszeren keresztül távozik az esővíz.

A vízelvezetési projektnek köszönhetően új, összefüggő komplex rendszer épült meg befogadókig (a Kokasdi érig és a Nagyvenyim érig), amely elvezeti a vizet, valamint tisztítóaknákkal és olajfogókkal biztosítja a vízfolyásokba kerülő víz tisztaságát, az ökológiai körforgás fenntarthatóságát.

Baracs, 2014. október 10.

Várai Róbert
Baracs polgármester