Home A képviselő-testület döntéseiben való állampolgári közreműködés módjáról, eljárási szabályairól a lakosság értesítés.

A képviselő-testület döntéseiben való állampolgári közreműködés módjáról, eljárási szabályairól a lakosság értesítés.

 

  1. A Képviselő-testület és a bizottsági döntések előkészítésére vonatkozó szabályokat a közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

SZMSZ

  1. A képviselő-testület ülése nyilvános az Mötv.-ben meghatározott esetek kivételével. A képviselő-testület egyedi döntéssel – egyszerű szótöbbséggel – hozzászólási jogot ad a képviselő-testület ülésén megjelent személynek a lakosság részéről. A döntésében meghatározza a hozzászólás maximális időtartamát. A hozzászólásra a napirendi pontok végén, az ülés berekesztése előtt kell jogot adni. A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása előtt a képviselő-testület ülését viselkedésével ne zavarja. A hozzászólási jog megvonásra kerül, ha az érintett személy nem tartja be a számára megadott időkeretet.

Az állampolgár megteheti írásban is észrevételeit a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal címén Baracs Község Önkormányzatának címezve. Postacím: 2427 Baracs Táncsics utca 27., e-mail cím: phbaracs@baracs.hu; horvathzs@baracs.hu