Home KEOP-4.10.0/F/14-2014-0112

KEOP-4.10.0/F/14-2014-0112

szechenyi2020

Baracs község intézményeinek energetikai korszerűsítése

KEOP-4.10.0/F/14-2014-0112

A beruházás célja a projektbe bevont ingatlanok energia igényének és a kapcsolódó energiaköltségek csökkentése. A projekt közvetlen célcsoportját az intézmények dolgozói, illetve az ott nevelésben, oktatásban részesülő gyermekek alkotják. A fejlesztés eredményeként jelentős komfortérzet növekedéssel számolhatunk, mely hozzájárul a munkakörülmények, a nevelési és oktatás intézmény képzési feltételeinek javulásához ? erősítve a térségben élő kiskorúak fejlődéshez, tanuláshoz kapcsolódó esélyegyenlőségi feltételeit.

Megvalósítási helyszínek:

  • 2427 Baracs, Szabadság tér 6. ? Széchenyi Zsigmond Általános Iskola
  • 2427 Baracs, Széchenyi utca 102. ? Baracsi Négy Vándor Óvoda
  • 2427 Baracs, Táncsics utca 27. ? Polgármesteri Hivatal

A tervezett projekt keretében sor kerül az épületek hőszigetelésére, nyílászáró cserére, a fűtésrendszer korszerűsítésére, valamint összesen 35,25 KWp (iskola: 20,25 KWp, óvoda: 7 KWp, hivatal: 8 KWp) teljesítményű, hálózatra visszatápláló napelem rendszer telepítésére.

Baracs Község Önkormányzata költségvetésének jelentős részét teszik ki az önkormányzati tulajdonú, illetve fenntartású ingatlanok, intézmények energia költségei. A tervezett beruházás célja a fejlesztésbe bevont ingatlanok hőveszteségének és energiaigényének csökkentése, mely a környezeti szempontok mellett komoly megtakarítást tesz lehetővé az önkormányzat költségvetésében. A projekt közvetlen célcsoportját az intézmények dolgozói, illetve az ott nevelésben, oktatásban részesülő gyermekek alkotják. A fejlesztés eredményeként jelentős komfortérzet növekedéssel számolhatunk, mely hozzájárul a munkakörülmények, a nevelési és oktatás intézmény képzési feltételeinek javulásához ? erősítve a térségben élő kiskorúak fejlődéshez, tanuláshoz kapcsolódó esélyegyenlőségi feltételeit.

A projektbe bevont intézmények hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, valamint a fűtésrendszerek korszerűsítése révén az egyes épületek esetében 35-40%-os költségmegtakarítás várható az éves gázszámla esetében. Ezen felül további költségmegtakarítást jelent a három, összesen 35,25 KWp teljesítményű napelem rendszer által a hálózatba visszatermelt, várhatóan évi 40.000 KWh/év villamos energia. A felhasznált és visszatermelt energia mennyiség pontos elszámolás a szolgáltató által kialakításra kerülő ad-vesz elszámolással valósulhat majd meg. Az elkészült számítások alapján a projekt megvalósítását követően évi 9,6 M Ft megtakarítás érhető el a jelen állapothoz viszonyítva. A megtakarítás és a megtermelt villamos energia mértékét befolyásolhatják a mindenkori időjárási viszonyok, a felhasználói szokások és a felhasznált energiahordozók díjának változása.

A tervezett napelem rendszerek telepítési helyszínei és a rendszerek teljesítmény adatai a következők:

  • 2427 Baracs, Szabadság tér 6. ? Széchenyi Zsigmond Általános Iskola                 20,25 KWp
  • 2427 Baracs, Széchenyi utca 102. ? Baracsi Négy Vándor Óvoda                           7      KWp
  • 2427 Baracs, Táncsics utca 27. ? Polgármesteri Hivatal                                            8      KWp

A megvalósításra kerülő épületenergetikai korszerűsítések és a megújuló energia hasznosító rendszer kiépítése és üzembe állítása hozzájárul az ÜHG kibocsátás csökkentést célzó stratégiai célok megvalósításához, valamint a megújuló energia mennyiség részarányának növeléshez.

Az előzetes számítások alapján elérhető megtakarítások:

ÜHG kibocsátás csökkenés                                                                          153,01 T/év

Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves primer

energiahordozó mennyiség                                                                           1.762,6 GJ/év

Megújuló energiahordozó felhasználás növekedés                                      144,07 GJ/év

Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése                                     0,0364 GWh/év

 

A 100%-os, vissza nem térítendő támogatás összege: 147.171.664.-