Általános iskolai beiratkozás

SHARE
, / 214 0

Hirdetmény

a 2022/2023. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. (7) bekezdésében, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdésében, továbbá a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 7. §-ában foglaltak alapján értesítjük, hogy

a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozás ideje:

2022. április 21. (csütörtök) és
2022. április 22. (péntek).

A tanköteles korba lépő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

A személyes megjelenés a beiratkozás során kötelező, azonban az előzetes online jelentkezés jelentősen meggyorsíthatja az ügyintézés folyamatát.

2022. április 6-án (szerdán) megnyílik a KRÉTA rendszer előzetes jelentkezésre (nem beiratkozás) alkalmas szülői felülete, az e-Ügyintézés (https:/eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújtunk arra, hogy elektronikus úton, előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába, elősegítve a gyors és gördülékeny ügyintézés megvalósulását. Az elektronikus jelentkezés esetén is nélkülözhetetlen a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása.

A felvételről az iskola intézményvezetője dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. Az iskola elutasító döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz.

Amennyiben a választott iskola felvételt elutasító döntése jogerőre emelkedik, a szülő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító iskolák körzete megtekinthető a Dunaújvárosi Tankerületi Központ honlapján (https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-korzethatarok-2022-2023-tanev), valamint az Oktatási Hivatal kereső felületén (https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index)

Szilágyiné Németh Sarolta – tankerületi igazgató