Képviselő Testületi-ülés

SHARE
, / 190 0
 
Nyílt ülés napirendi pontjai:
▶ Tájékoztató a két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről
▶ Zárszámadás, Költségvetési rendelet módosítás
▶ Faluház Iroda klímaberendezés vásárlására árajánlatok
▶ Közbeszerzési kiírás
▶ Civil szervezetek 2024.évi pályázata
▶ Fogorvosi alapellátásra szerződés megkötése
▶ Széchenyi utca A/B/C/D ingatlanokhoz vezető 0140/16 hrsz-ú út felújítása
▶ Törvényességi felhívás (i)
a) 4/2024.(IV.4.) A személyes gondoskodást nyújtó intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatban FE/02/665-1/2024
b) 5/2024.(IV.4.) A bölcsődei étkeztetés és gondozás térítési díjairól szóló önkormányzati rendelettel rendelettel kapcsolatban FE/02/664-1/2024
▶ Duna-part belterületbe vonási kérelmek III. forduló
▶ Templomos kisiskola bolttá alakítás