Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása

SHARE
, / 1015 0

?Hétszínvirág Tehetséghálózat?

Az Új Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a 2012. március 05-én meghirdetett ?Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása? ? (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program) című pályázati kiírására benyújtott ?Hétszínvirág Tehetséghálózat? című pályázatunkat, – melyet óvodánk, a Négy Vándor Óvoda Baracs nevelőtestülete és az M8-DUNAHÍD Nonprofit Kft. készített és a fenntartó, Baracs Község Önkormányzata nyújthatott be, – támogatásra alkalmasnak minősítette.


szecshenyitervTÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0015
azonosító számú projekt során a fenntartó 9 730 835 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a Hétszínvirág tehetséghálózat pályázat megvalósítására fordítani. A pályázat nem igényelt önrészt.

A pályázatban a Négy Vándor Óvoda és annak két tagintézménye a Mosolykert Tagóvoda Kisapostag és a Patakparti Tagóvoda Előszállás érintett.

A pályázat célul tűzi ki az intézményi, helyi, térségi tehetséggondozó kezdeményezések kapcsolatrendszerének kiépítését, a tehetséges fiatalok környezetével, a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel való együttműködést.

A program kilép a hagyományos óvodai keretek közül és igyekszik a társadalmi környezet figyelmét a tehetségfejlesztésre irányítani.

A projekt célja olyan tehetségsegítő kezdeményezések segítése és hálózatba kapcsolása, amelyek hozzájárulnak a tehetséges gyermekek eléréséhez, képességeik kibontakoztatásához. Megteremti a módszertani szolgáltatások intézményi feltételeit és a tehetségsegítő kezdeményezések közötti együttműködést.

A projekt hosszú távú célja

A Négy Vándor Óvoda és tagintézményei rendelkezzenek a tehetségfejlesztés területén megfelelő feltételekkel. A pályázati támogatással elérni, hogy felkészült óvodapedagógusok a családdal és a tágabb nevelőkörnyezettel együttműködve minden gyermek számára utat nyissanak tehetségük kibontakoztatásához.

A pályázat lehetőséget nyújt

Tehetségműhely működtetésére az óvodás gyermekek számára:

 • Gyermektánc, anyanyelv, irodalom, dráma, játék, zene, hagyományőrző néptánc, népzene területén képességek fejlesztése.
 • Természet, ember, hagyomány témakörben ismeretek, tapasztalatok, élmények nyújtása komplex módon.
 • Mintázás, festés, rajzolás, a vizuális kifejezőképesség fejlesztése
 • A néphagyomány kismesterségeinek bemutatása, gyakorlása, motívum kincsének megismerése, alkalmazása,
 • Óvodai fejlődési portfolió vezetése / bemenet-kimenet/

Az érintettek és minden érdeklődő számára a Hétszínvirág tehetséghálózat külső szakértők igénybevételével biztosít:

 • egyéni és csoportos konzultációt,
 • egyéni és csoportos tanácsadói szolgáltatást szakemberek részére,
 • egyéni és csoportos tanácsadói szolgáltatást gyermekek részére.

A pályázatban vállalt feladatok

 • egy alkalommal szakmai konferencia szervezése,
 • a projekt során külső szakértő közreműködésével konzultációk, tanácsadói szolgáltatások megszervezése,
 • a tehetségsegítéshez kapcsolódó szakmai képzéseken való részvétel,
 • térségi adatbázis létrehozása és fejlesztése,
 • helyi támogatói fórumok kialakítása,
 • Tehetségpontokkal való együttműködés,
 • Tehetségpont kialakítása a Patakparti Óvodában
 • Tehetségsegítő Tanács megalakítása,
 • két alkalommal Tehetségnap szervezése.

Eredményesség

A pályázati támogatással a tehetséggondozó kezdeményezések egyre több emberi és anyagi erőforrást kaphatnak a tehetségpontokon megvalósuló tehetségsegítésre.

Összeállításra kerül a térségi adatbázis a szakemberek és segítők elérhetőségének biztosítására.

A pályázati támogatás lehetővé teszi a Négy Vándor Óvodában és tagintézményeiben a tehetség témakörben való továbbképzések által a tájékozottság, az elkötelezettség és a szakmaiság magasabb szintjének megvalósulását.

A pályázati projekt időtartama 16 hónap. Megvalósítása 2013 januárjában kezdődött és 2014 április végéig tart. A projekt előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást a pályázó Baracs Község Önkormányzatának valamint a Négy Vándor Óvoda saját honlapján kaphatnak.

A projekt az Európa Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Baracs, 2013. január 11.

 

Szollár Zsuzsa                                                     Makó Józsefné
projekt vezető                                                     szakmai vezető