Hirdetmény ? Testületi ülés 11.17.

SHARE
, / 1253 0

testuletiules_1

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 17-én 17.00 órától ülést tart a Községházán.

Napirendi pontok:

I. Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal való szerződés.

II. Tájékoztató a két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről.

III. Faluház, ravatalozó felújítására kivitelező kiválasztása.

IV. Szociális célú tüzifa rendelet elfogadása.

V. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása.

VI. 2017. évi belső ellenőrzési terv.

VII. Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás.

VIII. Gépbeszerzés.

IX. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása.

Várai Róbert – polgármester