VÁLASZTÁS 2019 – 1/2019. (VIII.8.) számú Közlemény

SHARE
, / 1372 0

Baracs Község
Helyi Választási Iroda Vezetőjének
1/2019. (VIII.8.) számú
Közleménye

az egyéni listás képviselőjelölt, valamint polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapításáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése értelmében az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon. A (2) bekezdés alapján a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani, a (3) bekezdés pedig rendelkezik arról, hogy egész számra felfelé kerekítést kel alkalmazni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Az Övjt. 9. § (3) bekezdés a) pontja értelmében polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

Baracs településen a szavazást megelőző 67. napon – 2019. augusztus 7. – a központi névjegyzéki adatok alapján 2947 fő választópolgár szerepel.

Fentiek alapján Baracs településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:

Egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 30
Polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 89

E közlemény a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal (2427 Baracs, Táncsics utca 27.) hirdetőtábláján, valamint Baracs Község Önkormányzata www.baracs.hu hivatalos honlapján kerül közzétételre.

Baracs, 2019. augusztus 8.
dr. Horváth Zsolt HVI vezető