2023.11.16 – Nyílt képviselő-testületi ülés

SHARE
, / 487 0
Nyílt ülés napirendi pontjai:
▶ Tájékoztató a két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről
▶ Átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
▶ Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
▶ Dunaföldvár Települési Környezetvédelmi Program megküldése
▶ Diós zártkertben élő lakosok közterület elnevezés kérelme
▶ Vincent Auditor Kft. Ellenőrzési terv 2024. évre
▶ Összevont központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos visszajelzés
▶ Helyi választási tagok, póttagok megválasztása
▶ Baptista Szeretetszolgálat Idősek Otthona szerződés
▶ Országos Futópálya-építési Program 2023, Vezér Park futópálya tervezés
▶ Önkormányzati bérlakások szemle tapasztalatai
▶ Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde (i)
a) 2022-2023 nevelési év beszámoló
b) Éves nevelési és gondozási munkaterv bölcsőde
c) Munkaterv 2023-2024
d) Bölcsőde Szakmai Program