2022.09.15. – Képviselő-testületi ülés

SHARE
, / 255 0

Nyílt ülés napirendi pontjai:

▶ A két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztató.
▶ Szakmai segítségnyújtás
▶ Z-Box kihelyezéséről és üzemeltetési együttműködésről szóló szerződés
▶ Víziközmű vagyonátadás
▶ Hazai Kommunális Kft., Baracs Község Közigazgatási területére szóló árajánlat
▶ Felvételi körzetek 2023/2024. tanévre
▶ Helyi építési szabályzat módosítása (M8 gyorsforgalmú út miatt)
▶ Bursa Hungarica 2023. évi pályázat csatlakozás benyújtása
▶ ÖNO Energetikai korszerűsítés előkészületi munkálatok, árajánlatok
▶ Számítógép rendszergazdai feladataira áremelési kérelem
▶ SZMSZ módosítás
▶ Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde Szakmai Program mellékletét képező megállapodás módosítása