Baracsi Hétpettyes Bölcsőde – Felhívás

SHARE
, / 681 0

Tisztelt Szülők!

Örömmel tájékoztatjuk a bölcsődei ellátás iránt érdeklődőket, hogy a Baracsi Hétpettyes Bölcsőde(Baracs, Táncsics utca 27/B) várhatóan 2022. januárjától megnyitja kapuit és szeretettel várja 20 hetestől 3 éves korig a kisgyermekeket.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 34. § szerint a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:

  • ha a gyermek mindkét szülője/törvényes képviselője munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
  • a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
  • az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
  • a védelembe vett gyermeket.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Szülőket, hogy a 2022. év tekintetében bölcsődei ellátásra vonatkozó igényüket jelen felhíváshoz mellékelt “Bölcsődei igény felmérőlap” nyomtatványon tegyék meg.

Tájékoztatom továbbá, hogy a nyilatkozat kitöltése az igényfelmérést szolgálja, kitöltése nem keletkeztet beíratási és a Baracsi Hétpettyes Bölcsőde részéről ellátási kötelezettséget.

A kitöltött igényfelmérő lapokat 2021. november 05.-ig az aláírást követően, szkennelve vagy fénykép formájában küldjék el a hetpettyesbolcsode@gmail.com email címre, vagy dobják be a Baracsi Négy Vándor Óvoda postaládájába.

A nyilatkozat kitöltésével az önkormányzat feladatellátásának megszervezését segíti elő.

Felmerülő kérdése esetén kérem, forduljon hozzám bizalommal!

Fazekas Kitti – mb. bölcsődevezető

Bölcsődei igény felmérőlap /Word formátum – bolcsode_igenyfelmero.doc 
Bölcsődei igény felmérőlap /Adobe formátum – bolcsode_igenyfelmero.pdf