Képviselő-testületi ülés 2024 Január

SHARE
, / 213 0
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. Január 18-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart a Községházán!
 
Nyílt ülés napirendi pontjai:
 
▶ Tájékoztató a két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről
▶ Szolgáltatói díjemelések
▶ 2024. évi költségvetés I. forduló
▶ Avar és kerti hulladék rendelet tervezet
▶ Széchenyi utca 2/D belterületbe vonási kérelem
▶ Széchenyi utca A/B/C/D ingatlanokhoz vezető 0140/16 hrsz-ú út felújítása
▶ Fűzfa utca tervelfogadás
▶ Szabályozási vonalak felülvizsgálata
▶ Széchenyi utca autóbuszmegálló tábla áthelyezés
▶ Baracsi Kertbarátok Egyesülete székhelyhasználati és névhasználati kérelem
▶ Közterület elnevezések
▶ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
▶ Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 2022. évi beszámoló
▶ Dunaújváros környezeti állapotának tájékoztatójáról szóló határozat tervezet
▶ Jelzálogjog és terhelési tilalom törlése iránti kérelmek
▶ Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. augusztusi zárva tartási kérelem
▶ Polgármester 2023. évben kivett szabadsága
▶ Polgármester 2024. évi szabadság ütemterve
▶ Vagyonnyilatkozatok leadásáról szóló beszámoló
▶ Frizólia Csabáné területbérlési kérelem
▶ Dészolg Kft. üzletrész eladás