Pályázati felhívás

SHARE
, / 480 0

BARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Baracs 2391 hrsz-ú ingatlan értékesítése liciteljárásban

Baracs Község Önkormányzata (2427 Baracs Táncsics M. u. 27. adószám: 15727103-2-07 statisztikai számjel: 15727103-8411-321-07 törzskönyvi azonosító: 727101, képviseli: Várai Róbert polgármester) liciteljárást hirdet a baracsi 2391 hrsz-ú kert, gazdasági épület művelési ágú, 0.0769 ha területű, 1.61 kat.jöv., 3 Min.oszt. ingatlan eladására.

1. Az eljárás lefolytatásának időpontja:
Baracs Község Önkormányzata 2023. március 23-án (csütörtök) 10.30 órási időpontra liciteljárást ír ki a képviselő-testület 23/2023.(1.19.) határozata alapján. A liciteljárás helye 2427 Baracs Táncsics utca 27. a Baracsi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

2. Az ingatlan rövid bemutatása:
Az ingatlan közterületről megközelíthető, jelenleg a művelési ágnak megfelelően használt. Kérés esetén a liciteljárást megelőzően van lehetőség az ingatlan megtekintésére, ezt az igényt az ajánlattevőnek legalább 3 nappal előre kell jeleznie.

3. A liciteljárásról
Az eljárásban az nyer, aki a legmagasabb vételi árat teszi.

Az eljárásban az induló ár: 2.000.000 Ft
Licitlépcsö: 50.000 Ft

A nyertes licitálóval a licit napjától számított 30 napon belül kell adásvételi szerződést kötni. A szerződéskötést követően az önkormányzat megkeresi a Magyar Államot az őt megillető elővásárlási jog kapcsán. A szerződés csak a nemleges nyilatkozat birtokában, vagy 35 napos válaszadási kötelezettség letelte után lesz hatályos. Az ingatlan vételárát a szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül egy összegben kell megfizetni.

A kiíró az ajánlati felhívást a liciteljárás kezdetéig egyoldalúan visszavonhatja.

Az eljárásról jegyzőkönyv készül.

Várai Róbert – polgármester