Pályázati felhívás szociális tűzifa támogatásra – határidő változás

SHARE
, / 366 0

Baracs Község Képviselő-testülete módosította a szociális tűzifa támogatásra jogosultság feltételeit.

Támogatásra jogosult az a személy:

  • akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750,-Ft),
  • egyszemélyes háztartás esetén 450%-át (128.250,-Ft) és
  • fa tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, amelyről e kérelem beadásakor nyilatkozik.

A kitöltött kérelmeket

2022. november 30. 16:00 óráig lehet leadni

ügyfélfogadási időben a hivatalban.

(A határidő elmulasztása jogvesztő.)

LETÖLTHETŐ KÉRELEM: