Népszámlálás 2022

SHARE
, / 498 0

Tisztelt Baracsi Lakosság!

Az alábbi tájékoztatót szeretném közreadni a közelgő népszámlálással kapcsolatosan.

A 2018. évi CI. törvény alapján Magyarországon a 2022. október 1-jén fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást tart a Központi Statisztikai Hivatal.

A népszámlálás hazánk legnagyobb, mindannyiunk életét érintő statisztikai adatgyűjtése. A népszámlálás során gyűj¬tött adatok alapvetően határozzák meg a jövőnket, megbízható alapot nyújtanak az országunkat, a településeinket és a közvetlen lakókörnyezetünket érintő legfontosabb döntések előkészítéséhez.

A népszámlálási törvény értelmében az adatszolgáltatás kötelező.

A lakásról és a háztartásban élő valamennyi személyről kérdőívet kell kitölteni. A kérdéseket bármelyik nagykorú személy megválaszolhatja. Kérjük, hogy levelünk tartalmáról tájékoztassa az Önnel egy háztartásban élőket.

Az adatszolgáltatásra interneten is van lehetőség 2022. október 1. és október 16. között. Az ezzel kapcsolatos információkról a Központi Statisztikai Hivatal mindenkit posta által kézbesített levélben tájékoztat. Akinek nincs lehetősége az internetes kitöltésre, 2022. október 17. és november 20. között számlálóbiztos keresi fel, akivel közösen kitölthetik a kérdőívet. Baracs településen a számlálóbiztosok a következő személyek:


Demcsák Dalma

Horváth Margit

Izing Anita

Jakus Luca

Jurcsákné Garbacz Erzsébet

Pasker Istvánné

Radványi Csilla

Simon Angéla

A számlálóbiztosok munkáját segítő felülvizsgáló:


Greksáné Bárdos Csilla

A kötelező adatszolgáltatásra történő felhívás mellett tájékoztatóm fontos azért is, hogy a „munkakörileg a Büntető törvénykönyv hatálya alá tartozó személyeket”, azaz a bűnözőket nehogy beengedjék ingatlanukba. Aki arra hivatkozik, hogy ő számlálóbiztos vagy felülvizsgáló minden esetben kérjék el erre a feladatra elkészített igazolványukat, illetve, ha kell ezzel együtt a személyi igazolványukat is, ehhez Önöknek joguk van.
A fokozott óvatosság mellett azonban azt is kérem Önöktől, hogy a fent felsorolt számlálóbiztosok és felülvizsgáló tekintetében bizalommal legyenek feléjük, segítsék munkájukat, hogy minél előbb el tudják azt végezni, Önök pedig jogszabályi kötelezettségüknek mielőbb eleget tudjanak tenni.

Továbbra is fontos egy korábbi felhívásomban már kért házszámok kihelyezése, aki még nem tette meg kérem pótolja, az ingatlanán jól látható helyre tegye azt ki.

dr. Horváth Zsolt – Helyi népszámlálási felelős