2022.08.29 – Rendkívüli képviselő-testületi ülés

SHARE
, / 246 0

Nyílt ülés napirendi pontjai:

▶ A két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztató.
▶ Bölcsőde beiratkozás, bölcsődei térítési díjak megállapítása.
▶ Díjemelésekkel kapcsolatos önkormányzati rendeletek, határozatok módosítása.
▶ Baracs-Daruszentmiklós összekötő út terv árajánlat.
▶ KATA változások miatti áremelés.
a. Műszaki ellenőri díj
b. Kaszálás, hóeltakarítás
c. Pszichológus
d. Média tájékoztatás
▶ Lőtér bérlő kiválasztása.
▶ Baracs 0140/2 és 0176/32 hrsz-ú földek haszonbérlő kiválasztása.
▶ Polgármester tevékenysége az ajándékút kapcsán.
▶ Kazáncsere önkormányzati ingatlanon.
▶ Gdpr adatvédelem.
▶ Önkormányzati ingatlan értékesítése.
▶ Önkormányzati rendelet módosítás törvényességi észrevétel alapján.
▶ Önkormányzati lakás bérleti szerződés hosszabbítása.
▶ Központi orvosi ügyeleti ellátás.
▶ Kiss Péter koncerttámogatás ügye.
▶ Hazai Kommunális Kft. Közszolgáltatási szerződés módosítás.
▶ Baleseti I. Gyermektraumatológia – Támogatási kérelem ügye.
▶ Önkormányzati ingatlan vásárlása.
▶ Önkormányzati lakás iránti kérelem.
▶ M8 miatti rendezésiterv módosítás
▶ Az önkormányzat viziközmű vagyonának átadásáról
▶ Baracs Apátszállási temető rézsűfal kialakítására árajánlat
▶ SZMSZ módosítása
▶ Szociális célú tüzelőanyag
▶ Közétkeztetési megállapodás változás
▶ VP Külterületi út Baracs – Nagyvenyim út