Vízmérő leolvasás és számlázási gyakoriság változás

SHARE
, / 1350 0

Leolvasás gyakorisága és időpontja
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 2020. január 1-jétől a mérőórák leolvasását a Mezőföldvíz Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) új leolvasási rend alapján végzi. Ennek eljárási rendje az alábbiak szerint fog megvalósulni:

Lakossági felhasználók esetében

  • a Mezőföldvíz Kft. munkatársa évente 1 alkalommal olvassa le a fogyasztásmérőt.

Közületi fogyasztók esetében

  • amennyiben az átlagos havi felhasználás meghaladja a 100 m3-t akkor havonta,
  • ha a fogyasztás 25 m3 és 100 m3 között alakul negyedévente,
  • míg a 25 m3 alatt évente egy alkalommal végezzük el a mérőórák leolvasását.

Az Ön felhasználási helyére vonatkozó leolvasási időszakot a számla 3. oldalán a Tájékoztató adatok rovatban találja.
A hatályos ? település szerinti – leolvasási naptár elérhető ügyfélszolgálati irodáinkban, továbbá a www.mezofoldviz.hu oldalon a településválasztó menü alatt.

Számlázás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a számlakiállítás formailag és tartalmilag változatlan marad, azonban az Önök kényelme, illetve a vízdíjszámlák befizetésének egyszerűsítése érdekében Társaságunk a 2500 Ft alatti részszámlákat a jövőben nem készíti el és nem küldi ki a Felhasználóknak.
Ebben az esetben a következő számlázási időszakban az utolsó kiállított számlában elszámolt időszakot követő naptól vizsgáljuk a fizetendő vízdíj összegét. A számlát abban az esetben küldjük ki ha az eléri vagy meghaladja a 2500 Ft értékhatárt.
Annak érdekében, hogy Felhasználóink részére évente legalább négy alkalommal készüljön
vízdíjszámla a jövőben a mérőórák leolvasási időszakában és további 3 hónapban a számla
összegétől függetlenül elkészítjük a vízdíjszámlákat.

Társaságunk 2020-tól a részszámlák elkészítése alkalmával egyszerre több számlázási időszakra vonatkozóan állítja ki a részszámlákat. Emiatt egy borítékban akár 3 darab számla is kézbesítésre kerülhet.

Kérjük, hogy az esedékes számlákat a bizonylaton feltűntetett fizetési határidő figyelembevételével szíveskedjenek kiegyenlíteni.

Mérőállás bejelentés
Felhasználóinkat a következő leolvasás várható időpontjáról minden esetben előre tájékoztatjuk a víz- és szennyvízelvezetési díjról készült számla 3. oldalán, a számlarészletező után található információk között, illetve honlapunkon is.

Mérőállását bejelentheti

  • a www.mezofoldviz.hu oldalon található mérőóraállás bejelentésére szolgáló felületen,
  • az ugyfel@mezofoldviz.hu e-mail címen,
  • az ingyenesen hívható 06 (80) 442 442 ügyfélszolgálati telefonszámon,
  • ügyfélfogadási időben személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban.