Tájékoztató az elektronikus ügyintézés kötelező igénybevételéről

SHARE
, / 1729 0

Tisztelt adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. §-ának értelmében 2018. január 1-jétől az elektronikus ügyintézés igénybevétele kötelező az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezeteknek és az ügyfelek jogi képviselőinek.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályait a 451/2016. (XII.19.) számú kormányrendelet tartalmazza.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal [Eüszttv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont] a cégkapuján keresztül.

Ezek alapján a 2018. évtől vonatkozó adózási dokumentumaikat (egyenlegértesítők, határozatok) már csak elektronikus úton kézbesítjük a gazdálkodó szervezeteknek, valamint az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton kötelesek benyújtani ? többek között ? önadózásos adónemben a bejelentkezést, változás-bejelentést és adóbevallást, a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

Kérjük Önöket, hogy a kötelező elektronikus ügyintézés igénybevételéhez szükséges ügyfélkapu/cégkapu regisztrációról minél előbb gondoskodjanak, valamint kérjük, hogy az elektronikusan érkező dokumentumaikat rendszeresen ellenőrizzék, és időben gondoskodjanak a dokumentumok megfelelő átvételéről.

dr. Horváth Zsolt – jegyző