Baracsi Népjóléti Intézmény intézményvezetői pályázat

SHARE
, / 1255 0

Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ és 20/B.§ alapján pályázatot hirdet a Baracsi Népjóléti Intézmény közművelődési- és szociális intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Az intézmény vezetőjévé az nevezhető ki, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 2018. február 1-jétől 2021. december 31-ig, 4 évre szól.

Teljes pályázati kiírás – IMG_20171123_0001.pdf:

IMG_20171123_0001