Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény változásairól

SHARE
, / 1521 0

Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény változásairól
a lakossági és a KKV felhasználók részére történő ivóvíz és szennyvíz
csatlakozások díjmentességéről

A díjmentes szolgáltatások körét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/H. §-a szabályozza.

Ennek értelmében térítésmentessé vált 2017. július 1-jétől a víziközmű-társaságok szolgáltatási területén a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték új bekötése esetén:

  • az igénybejelentés elbírálása,
  • a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás,
  • a rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra és annak felszerelése,
  • a nyomáspróba,
  • a fertőtlenítés,
  • és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás.

A fent jelzett jogszabályi mentesség kizárólag a 2017. július 1. után létrejövő új bekötésekre vonatkozik, a mellékvízmérővel történő csatlakozásokra viszont nem érvényes.
Az ivóvíz- és szennyvízbekötésnél a kedvezmény az újépítésű ingatlanokra érvényesíthető, illetve lakóingatlan és üzlethelyiség átalakításakor is igénybe vehető.
A felhasználók elégedettségének növelése érdekében az esetleges jogorvoslati eljárások is díjmentessé váltak.

Bővebb, teljes tájékoztató: – mezofoldviz-lakossagi_tajekoztato.pdf

mezofoldviz-lakossagi_tajekoztato