Hirdetmény

SHARE
, / 200 0


FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY

HIRDETMÉNY

Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok tulajdonosai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 22. § (1)-(2) bekezdés alapján jelen tartalmú hirdetményt teszi közzé Baracs Község Önkormányzatának honlapján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon:

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal (eljáró szervezeti egység: Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2., 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39., a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) hivatalból eljárást folytat földnek minősülő ingatlan beazonosítatlan tulajdonosa adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése céljából.

A közigazgatási eljárás adatai:
Ügyiratszám: 203339/2024
Ügyintéző: Jakusné dr. Mészáros Krisztina
Telefonszám: 25/795-724
Az ingatlan adatai (település, fekvés, helyrajzi szám): Baracs -külterület – 0284/10

Teljes hirdetmény:

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMKÉNT  – simonferencbaracs_alairt.pdf

simonferencbaracs_alairt