Védőnői pályázat kiírása

SHARE
, / 1527 0
vedono
Baracs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
294/2015.(XII. 17.) számú
HATÁROZATA

Védőnői pályázat kiírása

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet körzeti védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2426 Baracs, Ady Endre utca 67., 2428 Kisapostag, Széchenyi utca 4.

A munkakörbe tartozó feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM Rendelet 3. §-ban foglalt feladatok.

Az illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadóak, továbbá Baracs Község Polgármestere cafetéria szabályzatban meghatározottak.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, védőnői diploma,
  • Büntetlen előélet,
  • Magyar állampolgárság
  • 3 hónap próbaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz,
  • Iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata,
  • Erkölcsi bizonyítvány,
  • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatoknak a pályázati eljárás kezeléséhez történő hozzájáruláshoz

A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázat elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 28. (postára adás)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várai Róbert polgármester nyújt a 06-25-521-010-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak Baracs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2427 Baracs Táncsics utca 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Védőnő.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő első rendes testületi ülése