Közterületek elnevezéseinek módosítása

SHARE
, / 1407 0

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 14.§-ának 2013. január 1-ei hatálybalépésével a jogalkotó az önkormányzatok részére kötelező feladatként határozta meg a közterületek elnevezéseinek felülvizsgálatát. Az egyes közterületek elnevezéseinek módosítása törvényi kötelezettség.

Mötv. 14.§ (2): ?(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.?

A Magyar Tudományos Akadémia által kiadott állásfoglalás felsorolja azokat a neveket, kifejezéseket, amelyek fent idézett jogszabály szerint nem alkalmazhatóak közterületek elnevezésére. Baracs tekintetében ezek az alábbiak:

  1. Sallai utca
  2. Marx utca

A Tanácsház utca még kérdéses, az állásfoglalás csupán a ?Tanács? kifejezésre utal, amely nem alkalmazható, ebből kifolyólag nagy valószínűséggel a Tanácsház utca sem, de erre a konkrét esetre az MTA állásfoglalása még folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a közterület kötelező, az önkormányzattól független módosítása ügyében mondja el véleményét, tegyen konkrét javaslatot, az új közterület elnevezésre. Tájékoztatom, hogy a döntést 2015. június 25-én (csütörtökön) 17.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésen hozza meg az önkormányzat, amely ülés nyilvános.

Kérem E tájékoztató második oldalát juttassa vissza az önkormányzatnak, segítve ezzel munkánkat, hiszen a közterületek elnevezéseinek módosítását a lakosságot bevonásával szeretnénk megtenni. Baracs Község Önkormányzata Népjólét Bizottság javaslatait szintén a következő oldalon ismertetem Önökkel, de ez nem kőbe vésett, várjuk javaslataikat.

 

Baracs, 2015. június 17.

 

Várai Róbert
polgármester

Csatolt dokumentum: