Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

SHARE
, / 1284 0

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi főosztálya Baracs és Kisapostag településeken a KSH elnöke által 2014. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti neve és nyilvántartási száma:

Baracs                        : ?Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei, OSAP1539?

Baracs, Kisapostag   : ?A lakosság utazási szokásai, OSAP 1942?

Az összeírási munkát igazolvánnyal ellátott kérdezők végzik. A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtjuk végre.

Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek  megfelelően járunk el.

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon 8 és 15 óra között a 06-1-229 8829 telefonszámon adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal biztosít tájékoztatást.


Tájékoztató
lakossági adatgyűjtésekről, 2014

 

Munkaerő-felmérés

A munkaerő-felmérés célja összességében a foglalkoztatottság és a munkanélküliség folyamatos megfigyelése, ezek jellemzőinek feltérképezése. A felmérés a munkaerő-piaci helyzet mélyreható megismerését szolgálja, mint például, hogy hányan dolgoznak a gazdasági élet különböző területein, általában mennyi időt töltenek munkavégzéssel, hányan keresnek, de nem találnak munkát, hányan szeretnének még dolgozni, és erre képzettségük, családi kötöttségeik alapján milyen esélyük van. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre csak közvetlenül a lakossághoz fordulva kaphatunk választ.

Egy felkért háztartást hat egymást követő negyedévben keresi meg összeírónk.

 

A lakosság utazási szokásai

A felvétel célja a lakosság utazási szokásainak, igényeinek, turisztikai keresletének vizsgálata. Az adatgyűjtésben közreműködő háztartásokat nyolc egymást követő negyedévben kérjük fel válaszadásra, amikor arról kérdezzük őket, hogy az elmúlt három hónapban tettek-e többnapos utazást. Ha igen, akkor az utazás körülményeiről következnek kérdések: az utazás okáról, földrajzi céljáról, a használt közlekedési eszközökről, az igénybevett szálláshelyekről. Ha nem utaztak az elmúlt időszakban, az iránt érdeklődünk, melyek voltak azok a körülmények, amelyek ezt nem tették lehetővé. A kapott információk a lakosság, az idegenforgalom területén működő vállalkozások, a nemzetközi szervezetek adatigényeinek kielégítését, a turizmuspolitika formálóinak munkáját nagyban segítik.

Mindkét adatfelvételben való részvétel önkéntes, ugyanakkor nagy jelentőségű, hogy a háztartások minden típusa megjelenjen a statisztikai adatokban, így kaphatunk valós képet a lakosság munkaerő-piaci helyzetéről, illetve turisztikai szokásairól. A háztartások véletlen mintavétellel kerülnek kiválasztásra az ország különböző településein, ez biztosítja, hogy az adatok jól reprezentálják a teljes lakosságot.

Az adatfelvételek minden fázisában szigorúan ügyelünk a személyes adatok védelmére, az adatfeldolgozás után kizárólag összesítve, beazonosításra alkalmatlan módon jelentetjük meg az eredményeket.

Kérjük, amennyiben fényképes igazolvánnyal ellátott összeírónk éppen Önt keresi fel a fenti adatgyűjtések egyike céljából, legyen segítségünkre, válaszoljon kérdőíveinkre, hogy megbízható, pontos adatokat tudjon a KSH a felhasználók részére biztosítani.

 

Központi Statisztikai Hivatal
Veszprémi főosztály