Közmeghallgatás

SHARE
, / 1432 0

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 12-én (szerda) Templomos falurészen a Közösségi Házban és 2014. február 13-án (csütörtök) Apátszállás falurészen a Faluházban 17.00 órai kezdettel

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

tart

NAPIRENDI PONTOK:

1.    A Széchenyi utcát érintő beruházásokról szóló tájékoztató.

2.    Szennvyízcsatorna-rákötésekkel kapcsolatos tájékoztató.

3.    Baracs Község Képviselő-testülete 2014. évi költségvetése.

4.    Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása.

5.    Egyebek.

 

Baracs, 2014. február 7.