KÖZLEMÉNY

SHARE
, / 1390 0

Dunaújváros Járási Helyi Védelmi Bizottsága (a továbbiakban HVB) 2013. június 05-én szerdán 14:00 órakor ülésezett. A Duna Dunaújváros Járás szakaszán kialakult árhullám következtében az árvízvédekezés, lakóingatlanok, létfontosságú rendszer elemek és anyagi javak, valamint a lakosság védelme érdekében, védekezési munkálatok válnak szükségessé.

Az ülés elején a bizottság tagjai számára összefoglalták az eddig megtett intézkedéseket (az alábbiakban idézünk a FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG közleményéből is, mely információk a HVB ülésén is elhangzottak).

Kiss Jenő, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakaszmérnökségének vezetője a tanácskozás elején elmondta, Fejér megyében a Duna előreláthatólag az eddig mért legnagyobb vízállás közelében tetőzik vasárnap, vagy a jövő hét elején. A folyó teljes megyei szakaszán, valamint a váli és a Szent László-vízfolyásnál június 4-én 6:00 órától I. fokú árvízvédelmi készültséget tartanak. Az árhullám várhatóan rendkívül gyorsan levonul, ugyanakkor több településen, ártéren ingatlanokat, valamint mezőgazdasági területek önthet el a medréből kilépő folyó. Az önkormányzatok védekezési feladatainak szakszerűsége érdekében a vízügyi igazgatóság egy-egy szakembert delegál a településekre. A későbbi apadás során a megyében további veszélyforrás lehet a Duna-parti löszfal süllyedése. Dunaújvárosban az árvíz tetőzését megközelítően június 10-ére vagy 11-ére, azaz hétfői vagy keddi napra jósolják.

Ercsiben a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által biztosított háromezer homokzsákkal az önkormányzat közfoglalkoztatottak és lakossági önkéntesek segítségével hat épület védelmén dolgozik. A védekezésben résztvevők száma hetvenre emelkedett. A Köztársaság téren a kikötői étterem, valamint három lakóház, a kompátkelőnél szintén két lakóingatlan bevédése szükséges. Lakosságvédelmi intézkedésre még nincs szükség. A védekezési feladatokat a katasztrófavédelmi megbízott bevonásával a város alpolgármestere irányítja, a szakmai segítséget a vízügyi igazgatóság szakembere biztosítja.

Adonyban a hullámtéren épült ingatlanok tulajdonosait az önkormányzat már értesítette. A szükség esetén kitelepítésre kerülő állampolgárok elhelyezéséről gondoskodnak, részükre befogadó helyet jelöltek ki a városban.

Kulcs településen háromezer homokzsák felhasználásával végzik a hajóállomás védelmét.

Rácalmáson az ártéri üdülők tulajdonosait szintén értesítette az önkormányzat.

Dunaújvárosban, a Szalki-szigeten a megemelkedett vízszint az áramszolgáltató transzformátorát veszélyezteti, amely létfontosságú a város lakosságának ivóvízellátása érdekében, mert innen biztosítják az áramot a városi szivattyútelepre. A transzformátor védelméhez a szükséges előkészületeket megtették – dr. Dorkota Lajos, a megyei védelmi bizottság elnöke személyesen ellenőrizte többek között azt is, hogy a megfelelő mennyiségű homokzsák már a helyszínen van. A védekezésben a Pálhalmai Büntetés-végrehajtási Intézet dolgozói és önkéntes fogvatartottak, valamint a Fejér Önkéntes Mentőszervezet tagjaként a Baracsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is részt vesz. Mindemellett egy 100 kilowatt teljesítményű aggregátort is a helyszínre szállítottak, amely szükség esetén biztosítja majd áramellátást a csápos kutakhoz. A DVCSH Kft. és az E.ON szakemberei folyamatos kapcsolatban vannak a szükséges lépések koordinálása érdekében. A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve az árhullám levonulásának végéig fokozott figyelemmel ellenőrzi majd a dunaújvárosi ivóvíz minőségét. A lakosságot időben tájékoztatják (többek között a sajtón keresztül) a közegészségügyi szempontból szükséges teendőkről.

Kisapostagon a várható védekezési feladatokhoz homokot és zsákokat deponáltak, jelenleg is 30 ember dolgozik a védekezési munkálatokon. Az árvíz közvetlenül 37 telket érint, mely megközelítően 90 főt érint. Folyamatosan végzik a megelőzési, illetve óvintézkedési feladatokat.

Baracson – háromezer homokzsákkal – két veszélyeztetett épület megvédésén dolgoznak, és segítenek Kisapostag védekezési munkálataiban.

 

Az ülés folytatásában Dunaújváros Járás Helyi Védelmi Bizottsága a végrehajtandó feladatokat határozatba foglalta, melyben kiemelve az alábbi lényegi pontok szerepelnek:

1. Az árvízi helyzet hatékony kezelésének érdekében a Dunaújváros Járás Helyi Védelmi Bizottság aktiválta az operatív munkaszervezeteit.

2. A védekezési feladatok hatékony kezelése érdekében a HVB-nál, valamint a veszélyeztetett településeken (Adony, Dunaújváros, Kisapostag, Rácalmás, Kulcs, Baracs, Iváncsa) előkészítik a 24 órás ügyeleti szolgálat bevezetését és a MONITORING- I. feladatainak végrehajtását.

3. Az árvíz által veszélyeztetett települések polgármesterei a védekezési terveik, valamint a települési köteles polgári védelmi szervezeteikbe beosztott lakosok adatait és elérhetőségeit pontosítják. Adony város területi rendeltetésű árvízvédelmi komplex szervezeténél szintén ellenőrzik és pontosítják az adatokat.

4. A leginkább veszélyeztetett területeken tájékoztatják a telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, valamint a mezőgazdasági területtel rendelkező gazdálkodókat (egyúttal a feladatokat is meghatározzák).

5. Adony város polgármestere felméri az árvízi védmű mentett oldali részén lévő ingatlanokban található ásott és fúrt kutakat, illetve az alapozási munkálatokkal megkezdett építkezéseket, melyről tájékoztatja a KÖDU VIZIG-et.

6. Az érintett települések polgármesterei (Adony, Kisapostag, Dunaújváros, Rácalmás, Baracs) felmérik a veszélyeztetett területen lévő ingatlanokat és a területen életvitelszerűen tartózkodó személyek számát. Az árvíz által veszélyeztetett területen az összes ingatlan tulajdonosát kiértesítik a várható helyzetről, szükség esetén segítséget nyújtanak az anyagi értékek biztonságba helyezésére.

7. A Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a Duna elöntése által érintett települések önkormányzataival közösen felkészül (nagyvízi mederben) a veszélyeztetett területen életvitelszerűen lakók kitelepítésére, a településeken belüli befogadásra, a kitelepítést 2013. június 7-én 16:00 óráig végre kell hajtani.

8. A FM KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Dunaújvárosi Járási Intézete az elöntés által érintett területeken a közegészségügyi feladatokra történő felkészülés feladatait meghatározza a települések részére, valamint végrehajtja a települési háziorvosok bevonásával az árvíz által leginkább veszélyeztetett településeken a terhes nők, a folyamatos orvosi ellátást igénylők és dialízis kezeltek számának pontosítását. Az elszállításukra és elhelyezésükre egyeztet az Országos Mentőszolgálat, a betegszállítást végző cégek és a Szent Pantaleon Kórház vezetőivel.

9. A FMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság Dunaújvárosi Járási Főállatorvosa felmérte a települési hatósági állatorvosok bevonásával az ár-és belvíz által leginkább veszélyeztetett településeken található állattartó telepeken lévő állatállományt, az elszállításuk és tervezett befogadásuk feltételeinek meglétét.

10. Az árvíz által veszélyeztetett területen működő vadásztársaságoknak kell biztosítania a veszélyeztetett vadállomány mentését, illetve az elhullott állati tetemek ártalmatlanítását, elhelyezését.

11. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság felkészül az ár-és belvíz által érintett területek vonatkozásában a forgalomterelés és korlátozás, valamint a zárás, a kitelepítendő ingatlanok előzetes ellenőrzésére, a közrend a közbiztonság és a visszamaradó anyagi javak őrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtására, továbbá közreműködik a kitelepítés 2013. június 7-én 16:00 óráig történő végrehajtásában.

12. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Dunaújvárosi üzemmérnöksége felkészül az árvíz által érintett területek vonatkozásában a forgalomtereléssel, korlátozással és zárással kapcsolatos feladatokra.

13. A közüzemi szolgáltatók felkészülnek az árvíz által érintett településeken a szolgáltatási kötelezettségeik (ellátási határok) módosítását. A szolgáltatások szüneteltetésének elrendelésére a HVB elnöke intézkedik, melyről az érintett település polgármesterét értesíti.

14. Az Alba Volán Zrt. Dunaújvárosi üzemmérnökség felkészül az árvíz által érintett településeken a szolgáltatások átmeneti korlátozására, illetve módosítására.


Az alábbi témakörök mentén történő egyeztetésen a Helyi Védelmi Bizottság tagjai úgy nyilatkoztak ? a térség önkormányzatainak vezetői, az adott és hivatkozott szervezetek képviselői is ?, megteszik a szükséges előkészületeket, és a változások mentén koordinálják a feladatokat.

Dunaújváros Járási Helyi Védelmi Bizottsága fokozottan kéri a sajtó közreműködését a lakosság széleskörű tájékoztatásában!

            Dr. Kovács Péter                                                                 Dr. Ruzicska Renáta

Helyi Védelmi Bizottság elnöke                                         Helyi Védelmi Bizottság titkára

 

Dunaújváros, 2013. június 06.