Közös fellépés a magas hulladékszállítási díjak ellen

SHARE
, / 1447 0

Április 5-én Mezőfalván ismét találkozott tizennégy környékbeli település polgármestere, s aláírásukkal hitelesített nyílt levélben fordultak Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához: járjon el annak érdekében, hogy a Dunanett Kft. a szolgáltatási területén 2013. I. negyedévére kibocsátott, hulladékszállítási díjakat tartalmazó számlákat haladéktalanul vonja vissza. A polgármesterek továbbra is ragaszkodnak hozzá, hogy a szolgáltató a 2012. december 31-én érvényben lévő díjat számlázza ki, azt legfeljebb 4,2 százalékkal emelhesse meg, és maradjon érvényben a vonalkódos leolvasó rendszer is mindaddig, amíg az ár megállapításában illetékes Magyar Energia Hivatal meg nem hozza döntését a díjszabásról.

A nyílt levél alább olvasható:

NYÍLT LEVÉL

  1. Alulírott települések polgármesterei felkérjük Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát, járjon el annak érdekében, hogy a Dunanett Kft. a szolgáltatási területén a 2013. I. negyed évére kibocsátott hulladékszállítási díjakat tartalmazó számlákat haladéktalanul vonja vissza. Kezdeményezzük továbbá, hogy a Dunanett Kft. az Energiahivatal közszolgáltatási díjra vonatkozó döntéséig, annak hatálybalépéséig terjedő időszakra településenként a 2012. december 31-én érvényben lévő díjat számlázza ki az ugyanezen időpontban alkalmazott ürítési gyakoriságnak megfelelően, mely díj legfeljebb 4,2 %-kal emelhető.
  2. Felkérjük a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsát, hogy a közszolgáltatási szerződés szolgáltatás tartalmára vonatkozó részeit vizsgálja felül, tekintettel arra, hogy a Dunanett Kft. szolgáltatási területén a közszolgáltatási szerződéstől teljesen elérő szolgáltatási igény és gyakorlat működött, amelyhez az önkormányzatok és a szolgáltatást igénybe vevő lakosság is ragaszkodik.
  3. Kérjük, hogy az Operatív Tanács 2013. március 28-i ülésén hozott döntés végrehajtásáról tájékoztassa a Tanács a Dunanett Kft. közszolgáltatási területén érintett önkormányzatokat.
  4. Kérjük, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsának Elnöke vizsgáltassa meg a konzorcium tagjait érintő különböző mértékű lerakási költségek és díjak indokoltságát.

 

Mezőfalva, 2013. április 05.

alairasok

Jelen nyílt levelet kapja:

Cserna Gábor Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere Dr. Dorkota Lajos Fejér Megyei Kormánymegbízott Tóth Ferenc Tolna Megyei Kormánymegbízott Dr. Kerényi János Bács-Kiskun Megyei Kormánymegbízott Égi Tamás KDV Társulási Tanács Elnöke