Álláspályázat

SHARE
, / 362 0

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BARACSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Baracsi Népjóléti Intézmény magasabb vezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézményvezető feladata a Baracsi Népjóléti Intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, alapdokumentumok elkészítése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Baracsi Polgármesteri Hivatallal való folyamatos együttműködés. Feladata a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokkal, szociális alapellátásokkal, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel kapcsolatos feladatok ellátása, irányítása, Baracs lakosságának közművelődési tevékenységének biztosítása, népművelése, rendezvények, programok, ünnepségek előkészítésének, megszervezésének irányítása, az önkormányzati intézmények takarításának irányítása. Munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Baracs
Álláshirdető szervezet bemutatása: Baracs Község Önkormányzata intézményének élére, a Baracsi Népjóléti intézmény élére keres intézményvezetőt. Az intézmény szociális és kulturális feladatokat lát el, mindezek mellett az irányítása alá tartoznak azok a munkavállalók, akik az önkormányzati intézmények takarítását végzik.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló 475/2020 (X.30.) Korm.rendelet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései, illetve Baracs Község Önkormányzata Cafetéria Szabályzata az irányadók.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális gondoskodás, tovább nem bontható, Közművelődés tekintetében a 475/2020.(X.30.) Korm.rend. 6.§ (1) és 13.§ (1) a)-e)
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális gondoskodás, tovább nem bontható, Család- és gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatosan A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete alapján
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális gondoskodás, tovább nem bontható, Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel kapcsolatosan 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete alapján

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • szakmai program
 • részletes szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.14. 12:00
A pályázat elbírálásának módja: A Képviselő-testület a soron következő ülésen dönt a beadott pályázatok alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.21. 20:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.baracs.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.02.27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/54636