Tüzelés megszüntetéshez

SHARE
, / 1726 0

Tüzelés megszüntetéshez

A képviselő testület döntött a korábbi megengedő tüzelési rendelet megszüntetéséről. Ennek értelmében településünkön nem lehet a kerti zöldhulladékot elégetni. Ezen döntés régóta érlelődött. Korábban egy kormányrendelet országosan tiltotta meg a települési zöldhulladék égetését, amit valami oknál fogva a világjárvány kezdetén visszavontak, így mindenhol maradt a helyi szabályozás. Nálunk is. A békés és természetközeli megoldások terjesztése érdekében a 2020. októberi Baracsi Szó újságunk mellékleteként került kiadásra a Komposztáljunk című kiadvány. Ezt megelőzte egy előadás is a Faluházban, amely ezt a „tudományt” igyekezett népszerűsíteni. Mindezzel már akkor az volt a cél, hogy minél több értékes zöldhulladék kerüljön újra felhasználásra – az égetés helyett.
Fontos lenne életterünk óvása, a szükségtelen tüzelés, füstölés elkerülése. A szabályok betartatás általában plusz odafigyelést követel. A plusz odafigyelés pénzbe kerül. Jelen esetben a szabályok hatékony betartatása egy közterületfelügyelő alkalmazásával lenne elérhető. Ennek ára magas. Korábban a helyi adó emelését a képviselők elutasították. Természetesen senki nem szeretne többet fizetni. A jelenlegi éves 10.000 forint megemelése 20.000 forintra elutasításra került. A közterületfelügyelő alkalmazásához és az ehhez kapcsolódó teendők megvalósításához állami költségvetési hozzájárulást nem kapunk. Csak saját bevételünkből finanszírozhatnánk. A közterületfelügyelő az a személy, aki közvetlen bírságolási jogosítvánnyal rendelkezne. Feladata (lenne) járni a települést, jelzés esetén az ilyen ügyekben eljárhatna és bírságolhatna. Ez lenne a leghatékonyabb. A jelenleg kialakult gyakorlat az egymásnak való panaszkodás vagy a polgármester okolása helyett a tényszerű, névvel felvállalt bejelentés lehetne az, ami némi megoldást jelenthetne. Ezt eddig senki nem vállalta. Bármelyik nyugati ország polgára a jogsértés tapasztalása esetén azonnal megteszi a bejelentést, névvel vállalva azt. Ebben az esetben nálunk is el lehetne indítani a hivatalos eljárást. Ez eddig soha nem történt meg. Csak bosszankodás, elégedetlenkedés van ezzel kapcsolatban. Annak is igaza van, aki a mostani rendelet megszüntetését kollektív büntetésnek érzi. Általában arról van szó, hogy néhány deviáns ember miatt új jogszabályt kell alkotni. Talán évezredes probléma ez. – Ha az emberek erkölcsösek és becsületesek lettek volna, Mózesnek se kellett volna kőtáblába vésve rögzíteni a tízparancsolatot. Arra is már azért volt szükség, mert volt köztük néhány deviáns. Nos, azóta a tízparancsolat be nem tartása különböző büntető törvénykönyveket generált. A mi esetünkben sem lett volna probléma, ha a szabályozást mindenki kötelezőnek érezte volna magára (vagy csak egyszerűen betartaná az együttélés szabályait). Ugyanakkor meg kell különböztetnünk az akaratlagos szabálysértőket és a véletlenszerűeket. Kivel ne fordult volna elő, hogy az este gondosan eloltottnak hitt tüze reggelre füstölt. Sajnos ez bármelyikünkkel előfordulhatott.

Mit tett eddig az önkormányzat?
Általában a kérdés mindig az, hogy közösségi problémáink megoldására keresi-e a megoldást, vagy hárít a lakosságra. A 2010-es hivatalba lépésemet követően testületünkkel komposztálót kívántunk létrehozni. Az első az egyik önkormányzati telkünkön lett volna, de mihelyt a szomszéd megtudta mire készülünk, perrel fenyegetett. Jogosan. Később kiderült, hogy önkormányzat hulladékkezelési tevékenységet nem végezhet, jelen esetben azért sem, mert tagja vagyunk a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, amelynek feladatkörébe tartozik ezen szolgáltatás kialakítása, az akkor még pályázati elvárás alapján. A lakosságtól a zöldhulladék begyűjtését ily módon megoldani nem tudtuk, azonban jó gazda módjára a saját területünkön kaszált fűfélék és ágnyesedékek komposztálását természetesen évek óta végezzük. A saját komposztálónk jól működik, amivel példát szeretnénk mutatni.
A fák vágásából keletkező ágak feldolgozása érdekében vásároltunk ágaprító berendezést. Ágaprítási tevékenységet végzünk a lakosság számára is – természetesen díj ellenében. A díjképzésünk igazodik a más, hasonló vállalkozások díjaihoz. Munkatársaink az igénybejelentést követően, egyeztetett időpontban megjelennek a helyszínen, majd megegyezés szerint az aprítékot elhozzák, vagy otthagyják. Berendezésünk max. 4 cm átmérőjű ágakat képes felvágni apróra, kb. 6 cm hosszúságra. Ez a méret jól adagolható kazánba. (Saját tapasztalatom, hogy könnyen tüzelhető, mert kipróbáltam). Amennyiben a lakos nem tart igényt az aprítékra, akkor azt elhozzuk, és szükség esetén a rászorulók megkapják. További felhasználási terület lesz később az önkormányzati apríték kazánban való eltüzelés. A Hivatal épülete mögötti szerkezetkész Kiszolgáló épületbe van betervezve az apríték kazán, amely majd képes lesz ellátni a környező óvoda, faluház, hivatal és bölcsőde épület fűtését is. Tehát ekkor már saját magunk is hatékonyan tudjuk felhasználni az év közben begyűjtött aprítékot. A kazán beszerzése, a kazánház kialakítása jelen érték szerint 45-50 millió forint lenne, ami saját forrásból most nem lehetséges. Bízunk benne, hogy lesz ilyen jellegű pályázat. Az elmúlt években tudatosan készültünk a kerti hulladékok hatékony hasznosítására. Saját komposztálónk van és remélhetően lesz saját apríték kazánunk is.

Mit tehet a lakos?
Szeretnénk, ha egyetértene velünk a levegőminőség megőrzése érdekében. Nagy kincs falun élni. Mint ahogy egyre jobban érzékelhető, a falun élés sem olcsó dolog. Sőt, ma már luxus, aminek ára van. Jelen esetben a nagyobb odafigyelés, a gondoskodás. Ez pénzben is kifejezhető, hiszen célszerű lenne beszerezni komposztáló edényzetet. Én magam csináltam kettőt, hogy legyen a fiaméknak is. A fakereskedésben megvettem a faanyagot. Ott helyben méretre vágtam, így befért az autómba, ha lehajtottam a hátsó üléseket. Ezt követően lecsiszoltam, lefestettem, majd összecsavaroztam. Szerintem jól sikerült. Azóta gyűjtök bele mindent. Mindent. Diófalevelet is. Sajnos hibás tudás a diófalevél használhatatlansága. Személyes tapasztalatom és szakirodalmi leírás is, hogy két év komposztálás után felhasználható. A 2020 őszén majd 2021-ben gyűjtött mindennemű növényi hulladékot, gazt, füvet, diófalevelet, más gyümölcsfalevelet, háztartási növényi hulladékot, sárgarépa, krumpli héja és egyebeket, komposztálódott állapotban 2022 novemberben kihordtam a veteményesbe. Jelenleg kiváló paradicsomom van, olyan vastag szárral, ami eddig sosem volt. Tehát a diófalevél komposztálható és felhasználható két év után, bizonyítottan. Természetesen, ha földjeinket növénytermesztésre használjuk, az munkásabb dolog, mint füvet nyírni, de mint tudjuk, az öröm a kertben terem. Nagy öröm a saját termés betakarítása majd felhasználása. Mindennél többet ér. A munka során tisztul a gondolat, egészséges levegőn vagyunk – mert hiszen senki sem tüzel -, a gyermekek látják a szorgoskodást és mintát kapnak. A minta adása az egyik legfontosabb felelevenítendő régi hagyomány. A gyermek látja dolgozni szüleit. Az együtt végzett munka közös élmény. Falun lakni luxus. (De munkás is…)

De hogyan lesz mégis az elszállítás?
Ma már a füvet azért vágom, hogy a paradicsom, paprika, egyéb zöldségek sorába szórjam. A takarásos földművelés óriási találmány. Aki ezt nem teszi, annak megmarad annak lehetősége, hogy a füvet nejlonzsákba tegye. Természetesen lebomlóba. A megszokott gyakorlatnak megfelelően a Vertikál emblémával ellátott zsákban a lágyszárú növényzet elszállításra kerül. A korábban kiadott éves naptár szerint a komposztálható zöldhulladék elszállítása szeptember 26., október 24., és november 21. napokon fog történni.

Komposztálható hulladékok gyűjtése a tájékoztató alapján:
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket Társaságuk megfelelő teherbírású, VERTIKÁL emblémával ellátott BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1 db zsák max 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú és 50 cm átmérőjű kötegben összekötve alkalmanként max 0,5 m3 mennyiségben szállítja el az ingatlan elől. A nem megfelelő méretű és mennyiségű rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket társaságunk dolgozói nem fogják elszállítani!
Fontos: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

A lakosság segítése érdekében önkormányzatunk felvállalja a szükséges zsákok kiosztását. A szolgáltatóval való egyezetetés alapján várhatóan szeptembertől hivatalunk ügyfélszolgálatán lehet majd átvenni. Ezen túl, Dunaföldváron nyílt hulladék udvar, ahova szintén lehet szállítani lebomló hulladékot. Hamarosan Dunaújvárosban is megnyílik a hulladékudvar.

Mit tehetünk közösen?
Semmiképpen nem tüzelünk udvarunkban. Gyűjtjük a zöldhulladékot és kincsként kezeljük, majd a drága tápanyagot visszajuttatjuk a termőföldbe. Gyűjtjük a levágott ágat, majd az ágdarálási lehetőséggel felaprítjuk és ellenőrzött körülmények között kazánunkban eltüzeljük, vagy mulcsként kiterítjük. Akinek kazánja nincs, és más módon nem kívánja hasznosítani a keletkező anyagokat, az odaadja az önkormányzatnak, aki a rászorulóknak továbbadja télire. És végül elszállíttatja a füvet zsákban, az ágakat gondosan összekötve egyszerre max. 0,5 köbméter mennyiségben.
Biztos mindenki megtalálja a számára megfelelő megoldást. Mindegyikkel dolgozni kell. Falun élni luxus.

Várai Róbert – polgármester