2022.11.17 – Nyílt képviselő-testületi ülés

SHARE
, / 351 0
Baracs Duna-part Kisapostaghoz csatolása – 1. forduló
A két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztató.
Költségvetés módosítás; Előkészület a 2023. évi helyi adó emelésére
Rendezési tervvel kapcsolatos teendők
Hazai Kommunális Kft. Szennyvíz begyűjtési díj
Helyi piac létrehozásának igénye, helyi termelők támogatása
Pet Patrol Kft szerződés díjának felülvizsgálata
Általános Iskola mögötti úttörőszoba elbontása
A Képviselő-testület 2023. I. félévi munkaterv meghatározása
Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde munkaruha szabályzat I. forduló
Faluház zárva tartása
2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezet. Rendelet alkotás
Szociális tüzelőanyagról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Polgármester fegyelmi ügye, bérlő kilakoltatásának elmaradása I. forduló
Telek eladás HRSZ:1651
Polgármesteri hivatal 2020-2022. évi beszámoló
Tolna-Őr Kft. áremelése
Pesti utca közvilágítása
Szolgálati lakás felújítása