Pályázati felhívás – igazgatási előadó

SHARE
, / 487 0

Baracs Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Baracs Polgármesteri Hivatal

igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2427 Baracs, Táncsics utca 27.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Hatósági feladatkör, Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör, település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:
Településrendezési ügyek, Építésügy, Földművelésügy, Környezetvédelmi ügy, Útügyi- és Vízügyi igazgatási feladatok, Kereskedelmi ügyek

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Építmények eltérő használatának engedélyezésének előkészítése, településrendezési tervek, helyi építési szabályzattal kapcsolatos ügyek előkészítése, közterület használatának engedélyezésének előkészítése, termőföldekkel kapcsolatos kifüggesztések lebonyolítása, környezeti hatásvizsgálatokban való közreműködés, szahatósági hozzájárulások előkészítése, Híd és útnyilvántartás statisztika elkészítése, Kereskedelemmel, szálláshelyekkel kapcsolatos statisztika elkészítése, szálláshelyek engedélyeztetésének lőkészítése, Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos ügyek előkészítése, egyedi szennyvíztisztító engedélyeztetésének előkészítése, vízi létesítmények engedélyeztetésének előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Baracs Község Jegyzője Cafeteria Szabályzata alapján járó juttatások az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Településrendezés vagy környezetvédelmi díploma,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • köztisztviselői jogviszony – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz, szakmai önéletrajz
 • Végzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • Erkölcsi bizonyítvány (kinevezés feltétele)
 • Motívációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.Horváth Zsolt nyújt, a 0625521010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Baracs Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2427 Baracs, Táncsics utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4219/2022 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző a polgármesterrel értékeli a pályázatokat, szükség szerint a pályázókat személyesen meghallgatja. A pályázatról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók anyagát visszaküldjük. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.baracs.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.baracs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 31.