Tájékoztató a lakossági barnakőszén felmérésről

SHARE
, / 519 0

Tájékoztató a lakossági barnakőszén felmérésről

„A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.”

Ezért a Belügyminisztérium igényfelmérést végez a barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság részére, melynek keretében lehetőséget biztosítanak a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelenteni az önkormányzatokon keresztül.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Az igényeket az önkormányzat felé az alábbi elérhetőségen lehet bejelenteni:

  • Baracsi Polgármesteri Hivatalban személyesen, ügyfélfogadási időben (Hétfőn és Szerdán: 8-16 óráig, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Csütörtök, Péntek: 8-12 óráig)
  • Telefonon: 25/521-010/ 7-es melléken Radványi Csilla ügyintézőnek

Szükséges adatok: Név, háztartás címe, igényelt barnakőszén mennyisége mázsában.

/Az érintettek az igénybejelentés során hozzájáruljanak személyes adatainak önkormányzat általi kezeléséhez./

Határidő: 2022. szeptember 29. 16.00 óra