Hivatásos gondnoki képzés

SHARE
, / 534 0

F E L H Í V Á S

A Fejér Megyei Kormányhivatal a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V.13.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint térítésköteles hivatásos gondnoki képzést tart.

A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket nyújtson a gondnokság alá helyezett személyek személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához.
A képzésre elsősorban Fejér megyében lakó-, tartózkodási hellyel rendelkezők jelentkezését várják, a képzés maximális létszáma 20 fő. A Fejér megyében lakó-, tartózkodási hellyel rendelkező jelentkezők túljelentkezés esetén elsőbbséget élveznek.

A képzésre jelentkezés határideje: 2022. szeptember 5.

További részletek, jelentkezési lap: