Zöldterület karbantartása – pályázat

SHARE
, / 240 0

PÁLYÁZAT
zöldterület karbantartásra, fűnyírásra és hótolásra

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet tulajdonában lévő közterületek karbantartására, fűnyírására és az utak hótolására, síkosságmentesítésére:

1. A pályázók köre: számlaképes, zöldterület karbantartásra, fűnyírásra, hó eltolásra, síkosságmentesítésre alkalmas gépparkkal és/vagy megfelelő számú személyi állománnyal rendelkező, vállalkozás, gazdasági társaság, aki fenti munkákat tevékenységi körük alapján jogosultak elvégezni.

2. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 18. 12.00 óra

3. A pályázat formai követelményei: beadás címe: 2427 Baracs Táncsics utca 27., 1 eredeti 1 másolati példányban postai úton zárt borítékban „pályázat zöldterület karbantartásra, fűnyírásra, hótolásra” felirattal megjelölve, mindezeken túl 1 scannelt példány a phbaracs@baracs.hu e-mail címre. Az e-mail címre küldött dokumentum teljes mértékben meg kell egyezzen a papíron beadott pályázattal.

4. Az elvégzendő munka részletesen:

A) zöldterület karbantartás, fűnyírás:

  1. Francia park 274 hrsz 10589 m2 kezelendő: teljes terület
  2. Vezér park 0256/77 hrsz 11153 m2 kezelendő: 6200 m2
  3. „Karsai” telek 1100 hrsz 6248 m2 kezelendő: teljes terület
  4. Baracs – Nagyvenyim összekötő út 0132 hrsz 3km padka kétoldalon
  5. Széchenyi utca Vezér park felöli részén lévő kerékpáros híd, a Széchenyi utca és a Széchenyi utca 2. szám alatti ingatlan által körül határolt háromszög alakú közterület zöldterület karbantartását jelenti 600m2 nagyságban.

B) Széchenyi utca seprűzése mindkét oldalt

C) Baracs község közigazgatási területén található, a megrendelő tulajdonában lévő utak hó eltakarítását, síkosság mentesítése

5. A feladat elvégzésére 2022. június 01. – 2025. május 31 ig tartó időszakra történő vállalkozási szerződést köt az önkormányzat a vállalkozóval. Hótolási készenléti időszak november 15-től március 15-ig tartó időszak.

6. A pályázat tartalmi követelménye:

  1. A pályázó, valamint a személyi állomány és a géppark bemutatása, gépek tulajdonviszonyának ismertetése. (amennyiben alvállalkozót kíván alkalmazni, ugyanezek alkalmazandók az alvállalkozó tekintetében is)
  2. Pályázónak díjazás vonatkozásában a pályázati felhíváshoz csatolt szerződés tervezet 6. pontjában szereplő tételeket beáraznia és azt csatolnia kell a pályázatához.
  3. Pályázó részajánlatot nem tehet

7. A pályázat elbírálása:
A döntést a beérkező pályázatokat a formai és tartalmi követelmények vizsgálatát követően a képviselő-testület hozza meg. Az értékelésnél előnyben részesíti a baracsi helyismerettel rendelkező, a legalacsonyabb készenléti és hó eltakarítási díjat megajánló vállalkozót, gazdasági társaságot.

A pályázat benyújtásával kapcsolatosan bővebb felvilágosítást Várai Róbert polgármester úr nyújt a 06-25-521-010-es telefonszámon.

Baracs, 2022. május 3.

Várai Róbert – polgármester