Baracs Község településrendezési eszközök felülvizsgálata

SHARE
, / 682 0

BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2020. (II. 13.) önkormányzati határozatában döntött a község településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) felülvizsgálatáról. A településrendezési eszközök véleményezési tervdokumentációja elkészült.
Jelen egyeztetési szakasz folyamán a lakosságnak is lehetőséget biztosítunk a tervdokumentáció véleményezésére.

A tervdokumentáció anyaga:

A településrendezési eszközök véleményezési anyagával kapcsolatos észrevételeiket – a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a alapján – 2021. december 7-ig juttathatják el elektronikus levél útján a  phbaracs@baracs.hu e-mail címre, illetve postai úton a Baracsi Polgármesteri Hivatal címére (2427 Baracs Táncsics utca 27.)

Tisztelettel:
Várai Róbert – polgármester