Bölcsődei dajka – álláshirdetés

SHARE
, / 614 0

Baracsi Hétpettyes Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2427 Baracs, Táncsics utca 484/1 hrsz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A bölcsődei dajkai feladatok ellátása a vonatkozó szakmai előírások alapján.A környezet rendjének,tisztaságának megteremtése,a kisgyermeknevelő zavartalan munkavégzéséhez szükséges tárgyi feltételek előkészítése mellett a kisgyermeknevelő iránymutatásával szükség szerint közreműködés a gyermekek felügyeletében.Étkezéssel,ágyazással kapcsolatos illetve tálalókonyhai,higiéniai feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Középfokú képesítés, 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 2.sz. melléklete szerinti képesítés(bölcsődei dajka),
  •       Magyar állampolgárság,büntetlen előélet és cselekvőképesség,foglalkozás egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Napközbeni gyermekellátás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •       kisgyermeknevelői végzettség

Elvárt kompetenciák:

  •       Jó szintű kommunikációs készség,empátia,fizikai terhelhetőség,együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Szakmai önéletrajz,motivációs levél,iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.Nyilatkozat arra vonatkozólag,hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.Nyilatkozat arról,hogy a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyv. 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1)bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Kitti megbízott bölcsődevezető nyújt, a 06/25 234 190 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Baracsi Hétpettyes Bölcsőde címére történő megküldésével (2427 Baracs, Szabadság tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.
  •       Elektronikus úton Fazekas Kitti megbízott bölcsődevezető részére a hetpettyesbolcsode@gmail.com E-mail címen keresztül
  •       Személyesen: Fazekas Kitti megbízott bölcsődevezető, Fejér megye, 2427 Baracs, Szabadság tér 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       www.baracs.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 8.