2021/2022-es óvodai nevelési év étkezési térítési díj befizetési napjai

SHARE
, / 590 0

TÁJÉKOZTATÁS

A 2021 / 2022-es nevelési év étkezési térítési díj befizetési napjairól

Tisztelt Szülők!

A 2021 / 2022. nevelési évtől az óvodai étkezési térítési díjak kiegyenlítése – azon szülők esetében, akik jogszabály alapján nem jogosultak ingyenes étkezés igénybevételére – havi utólagos elszámolás alapján történik.

Kérjük, gyermekeik esetleges hiányzását, s ennek vonatkozásában az intézményi étkezés lemondását mielőbb jelezni szíveskedjenek az Óvodában az Intézményvezető által meghatározott szabályok szerint és elérhetőségeken.

A számla az étkezési hónapot követő hónapban kerül kiállításra a ténylegesen igénybe vett étkezési napok száma alapján. A számla e-mail útján, és papír alapon is megküldésre kerül a szülők részére.

Azon szülők esetében, akiknek nincs lehetőségük az étkezési térítési díj banki átutalására, azok számára készpénzes befizetési lehetőséget biztosítunk az alábbi befizetési napokon a Baracsi Polgármesteri Hivatal Pénztárában:

Baracs Község Önkormányzata