Fejér Megyei Kormányhivatal közleménye

SHARE
, / 951 0

KÖZLEMÉNY

tájékoztatás közmeghallgatással kapcsolatos információkról

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a Hamburger Hungária Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.) által a Dunaújváros, Papírgyári út 42-46. szám alatti telephelyén tervezett új PM8 jelű papírgépen végezni kívánt papírgyártási tevékenység és az új hulladékégető műben végezni kívánt hulladékhasznosítási tevékenység létesítésének tárgyában összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás van folyamatban.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24. § (7) bekezdésére és a 9. § (1) bekezdésére tekintettel a tárgyi eljárásban közmeghallgatással összefüggésben az alábbiakat teszem közhírré:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 2021. február 8. hatállyal Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A közmeghallgatás megtartására a veszélyhelyzet idején a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor, így a közmeghallgatás az alábbi időpontban kizárólag az érintettek személyes megjelenése nélkül tartható meg.

A Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatja az érintett nyilvánosságot, a lakosságot, hogy tárgyi eljárás keretében
a közmeghallgatás 2021. április 20. (kedd) 13:00 óráig tart.

A Rendelet és az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá az Érdeklődőket, hogy a közmeghallgatás időpontjáig írásban elektronikus úton (Cégkapun, Ügyfélkapun keresztül, E-papíron), vagy személyesen – kizárólag ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban, vagy a Hosszúsétatér 1. szám alatt a bejárati kapunál található postaládába – beadva, továbbá írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (e-mailen) lehetőségük van véleményük és észrevételük kifejtésére, továbbá kérdések feltevésére. Az elérhetőségek az első oldal lap alján találhatóak.

A Környezetvédelmi Hatóság a felmerült kérdéseket, észrevételeket továbbítja a Tervező felé, a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja.

A Környezetvédelmi Hatóság a Rendelet és az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet alapján az eljárás
megindulásáról szóló tájékoztatást és közleményt helyezett el a honlapján:
http://kornyezetvedelem.fmkh.hu/

A dokumentáció digitálisan az alábbi webeímen található meg:
http://kornyezetvedelem.fmkh.hu/

Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés első és második mondata értelmében, az eljáró halóság – szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával – a (4) bekezdés szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi. Ha az észrevételek sajátosságai megkívánják, a hatóság írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet.

A Környezetvédelmi Hatóság az esetlegesen beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását digitálisan a honlapján fogja biztosítani.

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. március 17.
A közlemény kifüggesztésének időtartalma: legalább 30 nap, illetve legkésőbb a közmeghallgatás
tervezett időpontja

Székesfehérvár, 2021. március 17.

Dr. Simon László kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Rákóczi Mária – osztályvezető