Szemétégetés

SHARE
, / 1114 0

SZEMÉTÉGETÉS A SZOMSZÉDBAN

Rengeteg család és háztartás mindennapjait keseríti meg, hogy a közvetlen szomszédságban nem megfelelő tüzelőanyaggal fűtik a kazánt, kályhát. A probléma összetett, számos esetben súlyos szegénység áll a háttérben, ugyanakkor a felmérések szerint sokan egyszerűen nincsenek tudatában annak, hogy a szó legszorosabb értelmében éveket vesznek el saját és mások élethosszából a szabálytalan égetéssel, fűtéssel okozott légszennyezettség révén.
A kályhában történő szabálytalan szemétégetés ugyanis komoly mértékben szennyezi a levegőt, ráadásul súlyos egészségkárosító hatása van a kimutatások szerint. Amennyiben a lakókörnyezetünkben ilyen tevékenységet észlelünk, komoly érdekünk, hogy azzal szemben fellépjünk.

Minden esetben először próbáljunk beszélni a problémáról az érintett szomszéddal. Hiszen előfordulhat, hogy információhiány miatt cselekszik helytelenül. A légszennyezés önmagára nézve is súlyosan veszélyes, így érdemes erre felhívni a figyelmet.

Amennyiben ez nem vezet eredményre, az alábbi helyekre tudunk fordulni:

  1. A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére. Illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, – ha jogszabály másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki. A környezetvédelmi hatóság a kormányhivatalba tagozódva működik. Elérhetőségek: https://www.kornyved.hu/hirek/157-a-kornyezetvedelmi-hatosagok-elerhetosegei.html
  2. Szigorodtak a hulladékra, szemétre vonatkozó előírások. Így amennyiben a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése is megállapítható, annak közigazgatási és egyes esetekben szabálysértési/büntetőjogi következményei is lehetnek:

Ugyanis bűncselekményt valósít meg, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez. Egyes veszélyes hulladéknak minősülő anyagok égetése kimerítheti ezt a törvényi tényállást. Ilyen esetben rendőrségi feljelentéssel élhetünk.

  • A hulladékkal kapcsolatos illegális tevékenysége feltárása január 1. napjával felállított hulladékgazdálkodási hatóságok jogkörét is képezi, melyek ugyancsak a kormányhivatalba tagozódva működnek.
  • Amennyiben a zavaró tevékenység 1 éven belül kezdődött, úgy a jegyzőhöz is benyújthatunk birtokvédelmi kérelmet, 1 éven túli zavaró tevékenység esetén bírósághoz fordulhatunk.
    Minden esetben célszerű szem előtt tartani, hogy jó, ha rendelkezésünkre állnak bizonyító erejű felvételek, tanúk. A szemétégetéssel kapcsolatos szemléletmód megváltoztatása közös érdek!

Szerző: dr. Gombolai Éva
forrás: https://das.hu/jogi-esetek-es-hirek/szemetegetes-a-szomszedban/