Bölcsődevezető

SHARE
, / 1996 0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGASABB VEZETŐ,
BÖLCSŐDEVEZETŐI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (Cím: 2427 Baracs Táncsics utca 27., Tel.: 06/25/521-010) pályázatot hirdet magasabb vezető, bölcsődevezetői beosztás ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban 3 hónap próbaidő kikötésével, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással.

Ellátandó feladatok:

 • A Baracsi Bölcsőde (címe: 2427 Baracs Táncsics utca) vezetése, a szakmai munka előkészítése, megszervezése, a szakszerű és törvényes működtetés biztosítása.

Munkakör betöltésének feltételei:

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott végzettség:

 • kora gyermekkor pedagógiája szakirányon szerzett neveléstudomány-szakos bölcsész (MA), vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, – nevelői (OKJ) csecsemő-és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő-és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy pedagógus.
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás            területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • az intézményben betöltött munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezés, vagy
 • a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Illetmény és egyéb juttatások:

Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. alapján, magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 200 %-a.

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékeltek:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 2 példányban,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e,
 • nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A pályázat benyújtásának határideje és helye:
2021. április 30.
Baracs Község Polgármestere – 2427 Baracs Táncsics utca 27.

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. május 31.

Az állás betöltésének legkorábbi időpontja:
2021. szeptember 1.

Várai Róbert – polgármester