Vízi Társulat Küldöttgyűlése

SHARE
, / 884 0

MEGHÍVÓ

A DUNAÚJVÁROSI VÍZI TÁRSULAT

Küldöttgyűlésére

Az ülés helyszíne: Dunaújvárosi Vízi Társulat hivatalos helyisége (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30.)

Az ülés időpontja: 2020. szeptember 15. (kedd) 10.00 óra

Napirend:

  1. 2019. évről szóló műszaki és pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása
  2. 2020. évi stratégia
  3. 2020. évi önkéntes tagi támogatás és elkülönített vagyon ajánlása
  4. Aktualizált Vízkárelhárítási és Védelmi Terv elfogadása
  5. Alapszabály és mellékletei módosítása

A mellékletek és a határozati javaslatok a www.dunauivarosivt.tir.hu oldalon elérhetőek, külön kérésre postázzuk.

A Küldöttgyűlésen a Küldöttek szavazati joggal, a meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt. Határozatképtelenség esetén a második Küldöttgyűlést az eredeti helyszínen és napirenddel 2020. szeptember 15. (kedd) 10.30 órára hívjuk össze. A második Küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Szabó Tamás – Intéző Bizottság elnöke
Némethné Somorácz Márta – Felügyelő Bizottság elnöke