Tájékoztató a május 18-án hatályba lépő veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentési eljárásról

SHARE
, / 893 0

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépő a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében az általános közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti, kérelemre induló, engedély kiadására irányuló eljárásokban – ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el – a kérelmek ellenőrzött bejelentés formájában nyújthatóak be, kizárólag elektronikus úton.

A Rendelet szerint elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül: az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Ha jogszabály az Ákr. szerinti kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

A Rendelet alapján kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címet kell biztosítani, amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy az ellenőrzött bejelentéseket 2020. május 18. napjától az alábbi, kizárólag erre a célra létrehozott e-mail címünkre is megküldhetik:

bejelentes@baracs.hu

A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell tartalmaznia. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. A nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozni kell, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

Az engedélyköteles tevékenység ? a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén ? az engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül folytatható, azt követően, hogy a Hatóság döntéséről elektronikus úton értesítette bejelentőt.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének, vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni, vagy megfizetni.

Kérjük a tisztelt ügyfeleket, hogy a kapcsolattartás érdekében bejelentésükön telefonos elérhetőségüket minden esetben közöljék.

Az egyes ügyfajtákhoz tartozó nyomtatványok a www.baracs.hu honlapon ÜGYFÉLKAPU – LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK fül alatt, az űrlapok a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon érhetőek el.

 

Kormányrendelet a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésekről: