Közmeghallgatás

SHARE
, / 698 0

HIRDETMÉNY

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 12-én (szerda) 17.00 órai kezdettel, a Faluházban

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

tart

NAPIRENDI PONTOK:

I.  2020. évi költségvetés.

II. Egyebek.