Állásajánlat – Közművelődési munkatárs

SHARE
, / 1683 0

Baracsi Népjóléti Intézmény

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Baracsi Népjóléti Intézmény
Faluház

közművelődési munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2427 Baracs, Szabadság tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény rendezvényeinek szervezésében és azok lebonyolításában való részvétel, szervezési, dokumentációs és kapcsolattartási tevékenység. A vezető munkájának segítése, meghívók, reklám anyagok készítése és terjesztése, intézményi adminisztrációs és ügyviteli feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés,
  • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • rendezvényszervezői, vagy közművelődési szakképesítés,
  • rendezvényszervezésben való jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • ECDL

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • B kategóriás Jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerhetik, sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nikolinné Héring Edit nyújt, a 25/499-010 20/422-4546 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Baracsi Népjóléti Intézmény címére történő megküldésével (2427 Baracs, Táncsics utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/186/6/2019 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési munkatárs.
  • Elektronikus úton Baracsi Népjóléti intézmény részére a nepjoleti@baracs.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Nikolinné Héring Edit, Fejér megye, 2427 Baracs, Kossuth Lajos utca 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatással csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. Kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.baracs.hu – 2019. július 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.