Hirdetmény

SHARE
, / 1022 0


Székesfehérvári Járási Hivatala

Hirdetmény

a Fejér megyei kötelező felvételt biztosító általános iskolák 2019/2020.
tanév felvételi körzetéről, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó
intézmény működési körzetéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése alapján a köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

Az Nkt. 50. § (8)-(10) bekezdésében és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (l)-(4) bekezdéseiben előírt véleményezési, egyeztetési eljárásokat lefolytattam.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

A hivatkozott jogszabályok alapján Fejér megye teljes közigazgatási területére az alábbiak szerint határozom meg, és a Fejér Megyei Kormányhivatal honlapján közzéteszem a kötelező felvételt biztosító általános iskolák 2019/2020. tanév felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

Székesfehérvár, 2019. február 26.

Dancs Norbert – járási hivatalvezető

Fejér megye településeinek beiskolázási körzetei 2019/2020. tanév

2019_2020_Hirdetmeny.pdf

2019_2020_Hirdetmeny