Közmeghallgatás

SHARE
, / 896 0

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 13-án (szerda) 17.00 órai kezdettel, a Faluházban

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

tart

NAPIRENDI PONTOK:

I.  2019. évi költségvetés.

II. Településfejlesztési koncepció.

III. 2018. évi beszámoló, 2019. évi tervek.

IV. Egyebek

Várai Róbert – polgármester