Pénzügyi- és számviteli ügyintéző, gazdasági vezető pályázat

SHARE
, / 1557 0

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján

pályázatot hirdet

Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi- és számviteli ügyintéző, gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2427 Baracs, Táncsics utca 27.
Fejér megye, 2428 Kisapostag, Petőfi Sándor utca 63.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
pénzügyi- és számviteli ügyintéző 29/2012.(111.7.) korm. rendelet I.melléklet 19. pont

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Költségvetés, leltár elkészítése, számlázási feladatok. Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész kezelése. A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységekben való részvétel. Kincstári Adatszolgáltatás, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése, pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok. Gazdálkodással, pénzügyekkel kapcsolatos képviselő-testületi ülések napirendjéhez előterjesztések, rendelet tervezetek elkészítése. Személyügyi anyagok kezelése. A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal által Baracsnak és Kisapostagnak végzett pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatainak az összefogása, az ezen a területen dolgozó kolléganők feladatainak koordinálása, ütemezése, felügyelete.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi, Gazdálkodási Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, 29/2012.(111.7.) korm .rend 1.19. szerinti,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office ismerete a munkakör ellátásához szükséges mértékben
 • Közigazgatási szakvizsga, annak hiányában kötelezettségvállalás, hogy a szakvizsgát a kinevezéstől számított 1 éven belül le kell tenni,
 • A határozatlan időtartamú jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Emelt szintű szakképesítés, államháztartási mérlegképes könyvelő
 • Települési önkormányzatnál szerzett pénzügyi-számviteli gyakorlat 1-3 év
 • ASP ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz fényképpel
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi – büntetlen előéletet igazoló – hatósági bizonyítvány benyújtása (vagy igazolás az igénylésről)
 • mérlegképes regisztrációról szóló igazolás
 • nyilatkozat, hogy a Kttv. 84 – 85 §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn,
 • középiskolai végzettség esetén kérelem a mentesség megadására, továbbá nyilatkozat annak vállalásáról, hogy 4 éven belül a szükséges végzettséget megszerzi. Ez esetben a vezetői megbízás is eltolódik a végzettség megszerzéséig
 • Közigazgatási szakvizsga, annak hiányában kötelezettségvállalás, hogy a szakvizsgát a kinevezéstől – vagy a felsőfokú végzettség megszerzésétől számított -1 éven belül le kell tenni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Zsolt nyújt, a 0625521010-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2427 Baracs, Táncsics utca 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/412/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi- és számviteli ügyintéző, gazdasági vezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A postai úton benyújtott pályázatok alapján a jegyző és a polgármermester értékeli azokat, szükség szerint meghallgatja a pályázókat, majd meghozza döntését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.baracs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.