Földtulajdonosi Közösség évi rendes közgyűlés

SHARE
, / 932 0

Meghívó

 a 07-406850 sz. Földtulajdonosi Közösség évi rendes közgyűlésére

A közgyűlés helye:

Polgármesteri Hivatal Díszterem, Baracs, Táncsics M. utca 27.

Időpontja:

2018. március 20. 15 óra

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a közgyűlést 2018. március 20-án 16 órakor ismételten megtartjuk, amely a részvételtől függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:

  1. Beszámoló a Földtulajdonosi Közösség 2017. évben végzett tevékenységéről
  2. A 2017. év pénzügyi beszámolója
  3. A 2018. év költségvetésének elfogadása
  4. Egyebek

A közgyűlésen részt venni szándékozó földtulajdonosok tulajdonuk igazolása mellett vesznek részt, melyre a gyűlés előtt 30 perccel megkezdett regisztráción kerül sor. Az 1996. évi LV. törvény (Vtv.) alkalmazásában a vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni a 79/2004 (V.4.) FVM rendelet (Vhr.) 6.§ (3) bekezdésében írt dokumentumokat. E rendelkezést a Magyar Állam földtulajdonjoga esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv nevében eljáró személyre is alkalmazni kell.

Tájékoztatom az érintett földtulajdonosokat, hogy az 1996. évi LV. törvény végrehajtása tárgyában kiadott Vhr. 6.§ (2) bekezdése értelmében a vadászterülethez tartozó föld tulajdonosa, amennyiben a közgyűlési határozatok meghozatalában személyesen nem vesz részt, képviseletéről a Ptk. 219-223.§-aiban foglaltaknak megfelelően kiállított írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat. A meghatalmazásból a tulajdonos nevének, tulajdoni hányadának -ideértve a részarány AK értékét is-, a képviselő személyének, a termőföld helyrajzi számának, valamint területének (ha) megállapíthatónak kell lenni.

Azon földtulajdonosok, akik a vadászterületen egyenként harminc hektárnál kisebb földtulajdonnal rendelkeznek, képviseletük ellátására legalább harminc hektáronként egy közös képviselőt bízhatnak meg.

Jelen hirdetményben foglaltakat a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 79/2004.(V.4.) FVM rendelettel összhangban kell értelmezni, a hirdetményben közöltekre a fenti jogszabályban írtak az irányadóak.